QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

“The Six” är S, MP, C, L, KD och M.

  • Dessa partier har haft ansvar för Sverige under de senare mandatperioderna under vilket läget i landet har förvärrats hur man än mäter.
  • Partiintresset har ofta ställts över riksintresset. Det är inte sex partier som sköter ett land utan sex partier som vegeterar på ett land. Tilliten till landets ledning sviktar.
  • Sveken när det gäller löftena till de egna väljarna är omfattande och systematiska. Trolösheten är stor. Ett 60-procentigt nej till invandring i senaste val har resulterat till fortsatt fri massinvandring.
  • Med minoritetsregeln att det räcker med att regeringen tolereras av riksdagen får småpartier orimligt stor makt. Väljarna kan inte välja för någon politik och det har de insett sedan länge. Nu förstår väljarna att de heller inte kan avsätta de politiker de inte vill ha.
  • Politikernas oförmåga att leverera de centrala tjänsterna i samhällskontraktet blir alltmer uppenbara för de flesta. En förvirrad och handlingsförlamad opinion knyter näven i fickan i brist på ledarskap. Men väljarna kan organiseras och fås att agera med samlad kraft. Nix to the Six har ambitionen att inbjuda dig till den möjligheten! Ta den! Ge din gåva till bygget av valplattformen på denna webbplats.

Tänk på att kapitalister maximerar vinsten, präster samlar troende själar, generaler räknar lik, helst fiendelik, medan politiker är råa rösträknare. Inser de att deras ständiga passivitet börjar kosta röster så kommer de att agera.  Därför ska projektet hela tiden påminna väljarna om deras faktiskt stora röstmakt. Ja, det börjar med dig! Att du öppet visar trolöshet mot trolösa politiker.

Syftet med projektet ”Nix to the Six” är i ett värsta fall att få väljarna att vägra rösta på något av de sex partierna i valet 2022 eller i ett eventuellt extraval innan dess.

Rekommendation om hur en väljare, som aktivt sviker sitt tidigare val, ska rösta 2022 kommer ”Nix to the Six” aldrig att ge. Däremot ska möjligheten finnas att själv göra ett aktivt val. Du ska till och med att kunna rösta på partier som registreras under resans gång fram till 2022.

Du möts av två uppmaningar efter det att du avregistrerat det parti du röstade på 2018. För det första – att du ska välja ”Sofflockspartiet” tills dagarna före nästa val för att maximera beslutstrycket på riksdagsmännen. För det andra – att du absolut inte deltar i några som helst väljarundersökningar av samma skäl.

För en väljare som avregistrerar sitt val 2018 och har en klar preferens ska det finnas en kryssruta för Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, och en rullningslist för övriga partier som deltar i valet.

Syftet med projektet är dessutom att svenska folket dagligen ska kunna se hur de för Sverige ansvariga sex förlorar väljare fram till nästa val. Syftet är att påtagligt ge de sex en ”blåslampa” för aktion. Se om de kan samla ihop sig före valet och nå de mål som projektet har ställt upp.

Projektet är resultatstyrt utifrån tre mätbara mål. Måluppfyllelsen mäts dagligen genom tydliga diagram på denna webbplats. Målen är:

  • Inga permanenta uppehållstillstånd beviljas de närmaste 12 åren
  • Det sexuella våldet mot kvinnor ska ner till samma nivå som för 25 år sedan
  • PISA:s matematiktest ska upp till samma nivå som år 2000 när PISA började mäta.

Projektet erbjuder alla väljare, som i förra valet röstade på någon av De sex, en anonym möjlighet att visa sitt konstruktiva svek inför kommande val. Du går in på vår webbplats med hjälp av din personliga behörighet, som är mobilt Bank-ID och kryssar i en av sex rutor för det parti du gav sin röst valet 2018.

I diagrammet, överst på webbplatsen, med sex dubbelstaplar, två för varje parti kan dagligen följas hur antalet mandat i riksdagen minskar i antal. En stapel anger aktuellt partis valresultat 2018 och den andra dagsläget om det vore val idag, dvs indikationen för ett troligt utfall 2022. Naturligtvis finns fyra-procent-spärren lätt avläsbar men att få alla De sex under den är inget mål. Det räcker med kännbara röstförluster för handling.

Denna webbplats saknar ännu valplattformen så du får vänta med ditt val tills den finns på plats i september 2020.

Uppsala den 17 oktober 2019

Hans Jensevik

Tidigare ekonomichef i Uppsala kommun
Storstadsutredare i Statsrådsberedningen
Vd och delägare Svensk Kommunrating
Administrativ biståndsrådgivare till Zimbabwes kommundepartement