QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Handlingar inför årsmötet 2021-05-11:

  • Förvaltningsberättelse
  • Revisionsrapport (pdf-länk längst ner).

 

Förvaltningsberättelse - verksamheten

Nix to the Six (802527-3304) är en ideell förening som syftar till att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Per 2020-12-31 har föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med cirka 3 600 personer, producerar videor, deltar i debatter, offentliga samtal och utfrågningar, publicerar pressmeddelanden och skriver blogginlägg också för publicering på andra ställen än den egna webbplatsen.

Styrelsen har bestått av Hans Jensevik ordförande, Rolf Oward protokollförare och Lennart Matikainen. Leif Erixell har varit styrelsesuppleant Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten.

Viktiga händelser har varit dels en upphandling av grafisk design inklusive webbplats för folkrörelsen, dels ytterligare tre upphandlingar för att i takt med att medel influtit inköpt två vallokaler på föreningens webbplats: En Vallokal (Riksdagen) som publicerades den 18 september 2020, och en Vallokal för Folkets regering som publicerades den 7 januari 2021. Det är också väl känt att folkrörelsen haft fredagsmys med Swish nästan varje fredag.

Intäkterna består av medlemsavgifter och gåvor. Kostnaderna under bokföringsåret utgjordes till största delen av kostnader för utveckling av en på föreningens webbplats fullt funktionell Vallokal med banksäkerhet och en omröstningsfunktion för val av Folkets regering, också den med banksäkerhet.

Räkenskapsåret omfattar 2019-12-13 - 2020-12-31

Ekonomi

Rörelseintäkter:                     371 199

Rörelsekostnader:                  355 403

Årets resultat:                          15 797

Resultatdisposition

Balanserat resultat:                          0

Årets resultat:                          15 797

Styrelsens förslag till disposition

Balanseras i ny räkning:          15 797

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.


Här är Revisionsrapport för 2020.