QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det finns nu ett stort behov av nya partier som koncentrerar sig på enskilda frågor för att vända trenden när de stora partierna inte klarar att vara duktiga på allt. Därför erbjuder vi sådana partier – fokuspartier – möjligheten att komma med i vårt paraplyparti Nix to the Six.

Förberedelser som redan är gjorda som underlättar partibildningen

Att 5 - 8 olika partier i samverkan tillsammans kan nå riksdagsplatser är lätt att förstå om man lägger prestigen åt sidan. De intressegrupper som är realistiska inser att de själva inte kan bli riksdagsparti med start från 0 %. Här berättar vi om hur dina intressen och nya partibildning kan ingå i en realistisk plan i 5 steg.

De steg som presenteras är en handlingsplan som gör det enklare att förankra de nödvändiga besluten internt när alla får tillgång till samma information. Därefter kan ni förbereda hur ni vill gå vidare till en större läsekrets (inkl video) än vad som har varit möjligt tidigare.

Steg 1 Första kontakt.  Vad innebär Nix to the Six för det blivande partiet?

Du har kontakt med någon hos oss som förklarar hur Nix to the Six kan vara det paraplyparti som ditt eget blivande parti kan ha som första plattform under en mandatperiod. Välkommen till en diskussion med Hans Jensevik (0705-14 60 32) men börja med att ta del av några faktadokument och en video. (De finns i slutet på den här texten.) Samtalet kan därefter baseras på de faktorer som är till fördel för den blivande partibildningen under Nix to the Six-paraplyet. Finns det tveksamheter kan de alltid besvaras vid ett samtal med oss i Nix to the Six. 

Steg 2 Ökad förståelse för att ert parti ska satsa på Nix to the Six

Du får du fakta om verktygslådan som har tre avgörande egenskaper:

  • med den klaras spärren till Riksdagen genom valsamverkan,
  • med den klaras arbetsbördan att sköta ett nytt parti och
  • med den samlas pengarna in för finansiering av partiet under en valrörelse.

Nix to the Six har alla de administrativa verktyg som en partiledning behöver för att lyckas.

Därefter kommer dialogen om VAD-frågan för ett fokusparti. Målet för verksamheten. Vad partiet kompromisslöst vill åstadkomma. Ett fokusparti har max tre mål och helst bara ett. Alla mål faller in inom samma område. Det gäller att hitta ert fokus och lyfta fram det på vår plattform som har strikt separata sidor för alla fokuspartier. 

Det gäller att ta till vara vad er grupp har byggt upp och ge det ett systemviktigt fokus. Ett fokus som leder till att lösa ett allvarligt samhällsproblem. Den diskussionen startar så snart det finns acceptans för Nix to the Six-synsättet att just det är ett viktigt krav. Det sker bäst vid ett eller flera samtal där krav skils från önskemål.

Steg 3 Den viktigaste informationen ska delges alla som påverkar

Alla intressegrupper har personer med olika viljor som behöver inkluderas och övertygas om att den mest realistiska vägen till riksdagsplatser för era utsedda ledare går via Nix to the Six. Alla politiskt ambitiösa grupperingar är olika men har två samlande aspekter – vad som ska åstadkommas och att förutsättningen för det är riksdagsplatser. Vi vinner båda på om de frågor som utgör hinder och som kräver svar får en saklig belysning av oss. Nix to the Six har inget att dölja utan ett ärligt samarbete förutsätter att vi får ta del av de frågor som är avgörande för ert interna beslutsfattande. Vi ger er svar på alla frågor så snart som möjligt.

Steg 4 Demonstration av den suveräna plattform som blir tillgänglig för er

Vi ordnar en demonstration av vår plattform på nätet med såväl Nix to the Six’ nya webbplats  som alla fokuspartiers egna webbplatser med alla dess olika funktioner. I realtid syns hur varje fokusparti tar röster från de etablerade sex partierna. Det sker genom en sinnrik proteströstning, vars korrekthet säkras genom Bank-ID. Det sätter aggressiv press på det politiska etablissemanget genom att väljarna ser hur de valsamverkande fokuspartierna passerar spärren och tar fler platser i riksdagen dag för dag fram till den 11 september.

Steg 5 Formalisering med paragrafer som får avtalsstatus mellan oss

När vi är överens om att Nix to the Six är rätt väg för er att lyckas som fokusparti och med stor sannolikhet når riksdagsstatus är det dags för de dokument som klargör formaliteterna som måste följas. När acceptans finns för överenskommelsen ges de status av ett avtal och signeras. Därmed är ni berättigade att lägga upp er information och utnyttja alla administrativa hjälpmedel på er webbplats för ert fokusparti.

Ni blir därmed delaktiga i de möjligheter som vi gett en verklig innebörd i vårt motto “Demokrati på riktigt”. Det är ledstjärnan för alla partier som engagerar sina väljare att fortsätta rösta på dem. Överenskommelsen sträcker sig fram till valet 2026. De politiska besluten fortsätter inte att ske över våra huvuden, speciellt inte om de är dåligt förankrade hos väljarna och dessutom inte är till fördel för vårt land.

Vi hoppas att vi har presenterat något som kan bli en viktig del av framtida svensk politik där ert fokusparti tillsammans med Nix to the Six varit föregångare.


Strategi

Video

Krönikor