QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Erbjudande om ett ”snabbköp” på nätet för ledare av nya partier i Sverige

I ett snabbköp gör kunderna större delen av jobbet. Hos oss gör väljarna större delen av jobbet. Det sker genom Nix to the Six administrativa portal på nätet för hantering av väljare till fokuspartier. Du möter här ett nytt synsätt gällande hur partier ser ut och verkar och tre aggressiva innovativa funktioner för att erövra väljare från de åtta traditionella partierna i riksdagen inför valet 2022.

Fokuspartier driver max tre hjärtefrågor och helst bara en. Tillsammans i valsamverkan med andra fokuspartier, som drivar sina hjärtefrågor täcks ett brett spektrum av samhällsproblem samtidigt som samarbetet underlättar att fyraprocentsspärren passeras så att alla blir representerade i riksdagen.

Även väljare har hjärtefrågor men det räcker inte. Du måste erbjuda mer. Det finns två lobbygrupper i riksdagen som bestämmer mycket varje dag under en mandatperiod och väljaren är maktlös utom på valdagen. Det är Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet. En daglig motkraft är att du genom medlemskap i ditt fokusparti erbjuder dina väljare att varje dag dygnet runt inom partiet kunna rösta hur partiets riksdagsmän ska rösta i viktiga frågor i riksdagen. Denna nya möjlighet bör vara attraktiv för väljare som känner att det är angeläget att ta ansvar för landet i dagens svåra läge.

De tre nya funktionerna läggs till ditt partis webbplats (om du redan har en) eller så erbjuds du en mall med dessa funktioner som lätt uppgraderas till ditt partis webbplats. De tre funktionerna är ett medlemsregister med en e-postfunktion för massutskick, en vallokal för aggressiv missnöjesröstning mot partierna i riksdagen som ser hur de förlorar röster och en vallokal där ditt partis uppenbart bättre skuggregering väljs av ditt eget partis medlemmar från en lista av partikandidater du godkänner.

En besökare kan surfa på ditt fokuspartis webbplats helt fritt med undantag av någon av dessa tre centrala funktioner som kräver Mobilt Bank-ID och Swish. Man går in genom Mobilt Bank-ID och därefter betalar inträde vid en Swish-dörr. Den senare finansierar hela din verksamhet genom besöksavgifter och gåvor och ditt parti blir härigenom en äkta folkrörelse. Partiet är en ideell förening med organisationsnummer och har ett företagsupplägg i bank med Swish och Swishhandelskonto.

Alla fokuspartier är kopplade till Nix to the Six webbplats där en portal finns med två uppgifter i realtid. Dels en valsedel ”Nix to the Six valsamverkan” som visar i vilken ordning de ingående fokuspartierna har riksdagsmän i riksdagen. Dels ett diagram som visar de åtta partiernas förluster i missnöjesröstningen och hur de samlade fokuspartiernas röstetal förhåller sig till fyraprocentsspärren.

Alla som vill verka i ett fokusparti knutet till Nix to the Six portal ingår ett avtal om dels tjänsten och dess innehåll, dels villkoren för ett samarbete mellan de ingående fokuspartierna. 

Detta är till för dig som känner att Sverige är på fel väg och att du har en bättre politik än den som förs i riksdagen. Du vet att valet den 11 september 2022 blir helt avgörande för Sveriges framtid. Du är tvingad till passivitet beroende på de höga hinder som finns för att starta nya partier. Nix to the Six erbjuder dig lösningen så att du kan ägna större delen av din tid åt politik. Du blir riksdagsman.

pdfLadda hem texten som PDF.