QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Krig genom ombud eller proxykrig är en typ av krigföring som blivit allt vanligare efter andra världskriget. Syftet är att stater kan föra krig mot nationer utan att det väcker uppmärksamhet. Det är i regel en stat som för krig mot en nation. En stat är det maktcentrum som tillfälligt har makten. En nation är något mer bestående och kan beskrivas som ett urfolks identitet. Nationen har en gräns, flagga och ofta ambitionen att vara en rättsstat.

Putin har makten i Ryssland och driver ett proxykrig mot Ukraina. Det vet vi men sannolikt inte invånarna i Ryssland eftersom medierna i ett sådant krigförande land tiger om det.

När de demokratiska tankarna började utvecklas i väst i början av 1800-talet fanns två huvudriktningar att välja mellan. Maktdelningsprincipen formulerad av Montesquieu å ena sidan och principen om folksuveränitet å den andra.

Maktdelning bygger på samverkan mellan tre skilda maktcentra, som ska kontrollera varandra: Den verkställande makten, den lagstiftande och den dömande. I Sverige utvecklades i stället folkstyret. All makt utgår från folket (RF 1 kap 1 §). Någon egentlig maktdelning finns inte i vår konstitution. Det är mer fråga om en arbetsfördelning. Det skapar knepiga problem blottlagda i dagens pandemikris med oklar arbets- och ansvarsfördelning mellan kommuner, regioner och Regering.

Samtalet var slut. Jag stoppade ner mobilen. Kände att jag inte var ensam och vände mig om på garageuppfarten. Grannfrun med den stora svarta pudelhannen stod på trottoaren.

-Kommer det att bli värre än nu? frågade hon

-Ja, mycket, svarade jag.

Henne ville jag minst av allt prata med just nu. Jag var störd. Samtalet var från en gråtande medelålders man i ett av våra utanförskapsområden. Jag hade suttit i bilen ett tag och tryckt bort samtalen men svarat när jag kom hem.

Jag har en fråga till Hans Jensevik: ”När går det åt skogen för kommunerna?” Jag fick frågan den 18 maj 2019 på Swebb-TV:s konferens i Stockholm. Det var då tanken på Nix to the Six föddes.

Jag får ständigt frågor och mina svar uppfyller sällan förväntningarna. En vanlig reaktion är att jag ska ta kontakt med våra riksdagsmän och tala dem tillrätta. Även på majkonferensen såg deltagarna våra riksdagsmän som förnuftiga beslutsfattare som bara behövde informeras om verkligheten. Då skulle landet styras bättre. Mitt svar överraskade:

Jag gick på grannfrun med den stora svarta pudelhannen. Hon lät som en stridsvagn i utgångsläge med sina två V12-dieslar på tomgång. ”Du berättade häromdagen hur det gick till när Robert Mugabe tog farmerna från de vita farmarna i Zimbabwe och delade ut dem till partibröderna i ZANU-FP.” Jag nickade för jag hade varit därnere som svensk administrativ biståndsarbetare för SIDA 1983 - 1986. Jag visste hur det hade gått till och hade nyligen berättat det för pudelns matte.

Det tillhör Sverigebilden att svensken bor i landet med världens bästa rättsstat. För att befästa den delen av Sverigebilden pekas finger åt Ungern så fort tillfälle ges. De sysslar nämligen inte med fri massinvandring som Sverige gör. När det här skrivs har Sverige fått med sig de nordiska grannländerna i en bekymrad skrivelse till EU och cirkusen är igång igen.

Det finns yttranden som en del älskar och andra hatar. Jag tillhör den senare kategorin när det gäller rubrikens utsago. Jag hörde den för ofta under mina sjutton år i Uppsala kommun. ”Ta in en från trottoaren som har körkort” eller ”Ta in en från trottoaren som kan torka gamlingarna” – ja, någonstans. Den som yttrar dylikt har kompetensförakt.

Det sägs att statsministern är osynlig. Han hålls undan från journalister. Han finns i Coronakrisens skugga och det bestående intrycket från hans senaste framträdanden är en svensk flagga på kavajuppslaget. Partiet har i opinionsundersökningarna växt till över 30 procent. Att växa över 5 procent på bara några månader är rekord i Sverige – speciellt med taktiken att inte finnas till. Påminner om att statsministern heter Stefan Löfven.

Hej dagbok! En berättande krönika, lite lång som sådana är, om årets inledande fyra månader med Corona-krisen som den svarta svanen som stjälper ekonomin och paradigmskiftet att oberoende medier tog initiativet från MSM som SVT, TV1, TV2. TV4, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen och regionalpressen. DI (Dagens Industri) räknas inte dit och vi börjar redan 2018 med två ekonomer ”som såg det komma”.

Finans- och fastighetskrisen för 29 år sedan i början av 1990-talet var en L-kris. Det har undertecknad hävdat i åratal. Det finns en artikel i DI från februari 2018 (bakom betalvägg) där jag diskuterar utvecklingen med nationalekonomen professor John Hassler. Kurvan i diagrammet i DI-artikeln överensstämmer med den här nedan och förutsäger en brutal ekonomisk nedgång 2018. Dock, nedgången kom två år senare som framgår nedan. Den övre kurvan i DI-artikeln som beskriver ett faktiskt utfall 27 år tidigare har L-formen. Den faller snabbt ner och fortsätter sedan ut till höger utan att återhämta sig. Förloppet liknar bokstaven L och det var en L-kris. Ekonomin återhämtade sig inte till tidigare högre nivå. Vad gällde frågan?

Det gäller hur diagrammet på webbplatsens välkomstsida ska se ut när vallokalen finns på plats och används vid midsommartid i år. Det är dags att ge det sin slutliga utformning! Det är ett grannlaga och omfattande uppgift. Jag vill börja med att berätta varför det är så!

Studentrevolten 1968 har lämnat stora avtryck fram tills nu. Exempelvis fick klasskampsretorikens återkomst Olof Palme, Socialdemokraternas ledare att lansera Robin-Hood-politiken, vi tar från de rika och ger till de fattiga. Palmes försök att förlöjliga Kommunisternas retorik om kapitalisternas utsugning av arbetarklassen lyckades inte. Den enkla Robin-Hood-politiken köpte väljarna till mångas förvåning – rakt av. Den visade sig vara stark. Det var bara för Palme & Co att fortsätta, utan hånleenden i mungiporna. Så är det än idag. Denna retoriska vattvälling går fortfarande hem!