QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Jag läste en insändare i en lokaltidning som påstod att alla människor är lika mycket ”värda” därför att det står i Förenta Nationernas (FN) deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men står det verkligen så?

Innan vi fortsätter vill jag bara säga att jag tror på människovärdet och dess okränkbarhet. Att vi alla är lika mycket värda och har rätt till lika rättigheter utefter de förutsättningar som finns i vårt land/område. Däremot har vi inte rätt till vad andra har byggt upp eller till lika resultat utan någon egen strävan. Avsikten med den här artikeln är inte att ifrågasätta människovärdet utan att visa hur man med glidningar i språket säger andra saker än vad som egentligen avses och hur lätt det blir en oskriven lag.

Familjen.jpg

Bild: Pixabay

Jag har översatt en hel del dokument mellan svenska och engelska, både vanlig text för webben och för myndighetsdokument de senaste 20 åren. Har även drivit en webbplats som har undervisat i affärsengelska och har lärt mig att ord är viktiga och speciellt i viktiga dokument bör de vägas på guldvåg. Sen tillkommer också översättningar där översättaren1 kan ändra på det som står i originalet så att det får en lite annan betydelse. Så har skett i Förenta Nationernas (FN) deklaration om de mänskliga rättigheterna. Jag anser att The Deklaration of The Human Rights bitvis har blivit fel översatt till svenskan. Det är också små förändringar, man har bytt ut ett ord här och ett ord där men det räcker för att det ska få en annan betydelse än vad som avsågs i originalet. I originalet till portalparagrafen som man enats om säger man:

”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”2

Jag har gjort en direktöversättning med hjälp av Google translate:

”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.”

Notera att orden ”dignity” och ”rights” enligt mig och Google Translate blir ”värdighet” och ”rättigheter”. Ordet ”brotherhood” är också översatt till ”broderskap”. Om vi nu tittar på den gällande svenska översättningen så står det:

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”3

Här har man bytt ut ordet ”värdighet” mot ”värde” och ordet ”broderskap” till det mer genusneutrala ”gemenskap”. Det kan tyckas som petitesser att slå ner på att två ord är felaktigt översatta men i något som Deklarationen Om De Mänskliga Rättigheterna har det en stor betydelse och påverkan på den allmänna opinionen.

”Broderskap” vs ”Gemenskap”

Jag ska börja med ordet ”broderskap” som har bytts ut mot ”gemenskap”. Vid en första anblick kan man tycka att ordet ”gemenskap” är synonymt för ”broderskap” men så är inte fallet, de har olika betydelser och laddningar. I det här sammanhanget syftar man på Frankrikes motto4 Frihet, jämlikhet, broderskap (franska Liberté, égalité, fraternité), vilket officiellt antogs under den tredje franska republiken men som härstammar från den franska revolutionen. I Frankrike återfinns orden i den franska konstitutionen och bland annat på myndighetsbyggnader och på de franska euromynten. Det är även Haitis motto och flera andra länder har antagit samma eller liknande motton, främst före detta franska kolonier, och orden ingår i Indiens grundlags preambel5.

I det här sammanhanget står ordet ”broderskap”, så som det åsyftas här, bland annat för stark samhörighet, medmänsklighet och köttslig broder. Man kan i det här sammanhanget inte ersätta ”broderskap” med ”gemenskap” som står för en gemenskap mellan personer, sammanhållning och laganda.

Jag kan förstå att man i Sverige med sitt genustänk inte vill använda maskulint syftande ord men här har ordet ”broderskap” en djupare innebörd än vad ordet ”gemenskap” har.

”Värdighet” och ”Värde”

För att man skulle kunna hävda att alla människor är lika värda så har man medvetet felöversatt ordet ”dignity” till ”värde” i stället för ”värdighet” som det egentligen betyder. Vi kan hänföra ordet ”värdighet” till att betyda dignitet, självaktning, stolthet, pondus, titel, rang, vilken ställning man har i samhället och som man kan påverka själv. Medan ”värde” är ofta något som kan mätas som värde i pengar, värde i vad man betyder, vilken nytta man kan tillföra, etc. Tänk bara på att motsatsen till ”värde” är ”värdelöshet”.

Med andra ord kan man säga att ”värdighet” är immateriellt medan ”värde” är materiellt. En okroppsligt andlig värdighet blir i stället till ett materiellt värde som kan mätas.

Jag anser att ordet ”värdighet” syftar på det egna värdet, det värde man tillskriver sig själv och alltså är något som vi gör själva ungefär som rätten till den egna hälsan och att må bra. Helt enkelt rätten att utveckla sig själv och bli den man kan bli.

I det här fallet blir ordet ”värde” ett ord som står i motsatsförhållande till vad man egentligen avsåg i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Ordet ”värde” står för vilket värde andra människor tycker att du har. Det är något utanför oss, något som vi inte kan kontrollera utan vi får hoppas på det bästa. Att andra gillar oss.

Genom att byta ut två ord har vi gått från att ha rätten att utveckla oss själva och vara en del i mänskligheten till att passivt vänta på det värde som någon annan ska tilldela oss. Förr kallades det för jantelagen och det är ett slags social kontroll. I dag blir det alltmer myndigheter som ger oss våra värden genom att ge eller inte ge den hjälp vi behöver, vanligtvis via bidrag.

Nu finns det olika ideologier, och alla håller inte riktigt med om att vi är alla lika mycket värda. Bland annat socialdarwinism och vissa grenar inom liberalismen hävdar den starkes rätt. Jag skulle också påstå att socialism och marxism inte anser att människor är lika värda och att man har utvecklat olika verktyg för att få människor dit man vill och att det här är ett av dom.

Alla människors lika värde enligt ovanstående är en omöjlighet, en anomali som blivit ett paradigm, som står faktiskt i ett motsatsförhållande (Oxymoron) till sig självt. Om du ger ett värde (ja du måste ge det för att det ska fungera) till någon så säger du samtidigt att andra är mindre värda eller helt värdelösa.

”Jo, det är synd om den där våldtäktsmannen som kommer från fattiga förhållanden. Visst, han borde inte våldta men samhället har svikit honom så han borde inte straffas så hårt.”

Liknande har väl hörts i debatten ibland. Men om man säger något sånt här och hänvisar till allas lika värde säger man samtidigt att ens barn, föräldrar, släktingar och vänner är värdelösa då de inte har ett större värde för dig än vad en våldtäktsman har. För att inte tala om offret. Dessutom uppmanar man att bryta mot allas likhet inför lagen. Det man egentligen säger är att personer som Stalin, Hitler, Mao Tsung med flera kända massmördare är lika mycket värda som våra barn och vänner. Hur kan man ens tänka så?

Jag tycker att vi ska skrota det svenska värdebegreppet utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i stället använda originalbegreppet att alla har lika värdighet, lika rätt att utvecklas och att bli det de kan bli. Men det strider mot den socialistiska tanken så det lär inte bli någon ändring. Men när någon säger att alla är lika värda så fråga dom vad dom baserar det på. För alla kan inte vara lika mycket värda för att någon säger det. Och om någon har sagt det, så ser sig den personen som mer värd än andra eftersom denne sätter ”agendan”.

Nåja, jag ska inte vrida det här fler varv då jag tror att det framgår vad jag vill säga. Det som jag tycker är viktigt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är likhet inför lagen och rätten till hälsa och utbildning. Kan även konstatera att lagen om Hets Mot Folkgrupp som den används bryter mot bland annat artikel tolv och i vissa fall även mot artikel 10 och 11.

I artikel 16, punkt 3 säger man om familjen:

”Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.”

Att familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället rimmar illa med den svenska statsindividualismen. I många länder anses familjen som den minsta och för samhället grundläggande enheten. Så är det för många som kommer hit. Här i Sverige är vi individuella och ensamma och måste lita på statens allmosor. Statsindividualismen infördes av Geijer på 1970-talet och andra länder protesterade. Det är en perfekt demonstration av taktiken söndra och härska och sen göra människor beroende av staten. Så när det tjänar socialismens syften gör det väl ingenting om vi bryter mot de mänskliga rättigheterna. Se bara på antalet ärenden i Europeiska Domstolen om hur svenska staten bryter mot de mänskliga rättigheterna. Men om någon annan än socialisterna så mycket andas om att man bryter mot de mänskliga rättigheterna, ve dom.

Ty sådan är moralen, i den svenska jämmerdalen.

Så här i påsktider passar det bra att skänka en tanke åt Stefan Löfven. Man kan säga att han har sån tilltro till sin egen förträfflighet att han kommer att bli förvånad första påsken efter sin död.

Glad Påsk!

Allan Motström, krönikör hos Nix to the Six


Referenser

1.) Språktidningen Nr 3, 2022, ”Varje översättare skapar sitt eget verk” sidan 26 och framåt.

2.) Universal Declaration of Human Rights

3.) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (som pdf-fil)

4.) Wikipedia: Frihet, jämlikhet, broderskap.

5.) Wikipedia: Indiens Grundlag är världens längsta skrivna grundlag och innehåller 395 paragrafer och 8 bilagor.


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemet


 

Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.