QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det här är den andra i en serie artiklar i tre delar om hur man utnyttjar vår empati och gör “godhet” till en religion, från början för kommersiella syften men också allt mer för politiska syften. Den första delen ”Du kan inte tycka synd om alla – Om godhetens begränsning" handlar till största delen om en vetenskaplig syn på empati/moral och att empatin har sina begränsningar. Här i den andra delen handlar det om hur man får oss att känna oss “goda” och hur den svenska “godheten” har blivit en religion som kan jämföras med Katolska kyrkans avlatsbrev om hur man köper sig en plats i himlen. I den tredje delen återvänder vi till vetenskapen om empati och utvecklar att det mesta som vi ska tycka och känna har tvingats på oss ovanifrån. Vidare handlar det också om politiker som försöker tillskansa sig mer makt och några tankar om vad du bör göra för att vi ska komma ut ur det här.

Vi bör ha följande i åtanke:

Empati betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå en annan person utifrån personens egen uppfattning om sig själv, vare sig man håller med eller inte. Empati är dock ett komplext fenomen som saknar en enkel definition.1

Sympati är en känslomässig samhörighet med en annan person.2

Pixabay 2

Foto: Pixabay.

När något går fel i världen är det inte ovanligt att Sverige ligger i täten. Det är arvet vi har efter Olof Palme och Carl Bildt. Carl Bildt såg i sin upphöjda visdom “Den enda vägens politik” och den tog socialdemokraterna till sitt hjärta och gjorde till sin. Ända fram till Fredrik “Öppna era hjärtan” Reinfeldt bestämde sig för att förstöra Sverige så mycket han kunde och sen smita från ansvaret.

Fast å andra sidan började det redan spåra ur med Olof Palme3 men det lämnar vi till en annan artikel.

Nu behöver politikerna inte göra det här själva. Olika så kallade “Godhets”- föreningar och stiftelser har växt upp som svampar ur jorden och samlar in pengar till sina egna löner och förmåner samt lite till fattiga i andra länder som det är synd om – speciellt barn då det får många att lätta på plånboken. Men de fattiga i andra länder är inte så fattiga längre, vilket bland annat Hans Rosling har påvisat (jag följde Hans Rosling och hans föreläsningar medan han levde).4 Dessutom slår insamlingar av t.ex. kläder sönder ekonomin i Afrikanska länder eftersom begagnade kläder och andra produkter säljs billigare än det lokalproducerade, vilket konkurrerar ut den lokala industrin.

Indien är ett land som blir rikare och rikare ganska snabbt, men välståndet är väldigt ojämnt fördelat med några superrika och desto fler fattiga. På de 25 år jag har haft kontakter där har landet kommit upp sig betydligt. Det märktes tydligt, om inte på annat så på släktingar i Kerala5 som vi först hjälpte med kläder men som sen fick det bättre så att de kunde resa och hälsa på släkten i andra länder. Problemet i Indien är att när välgörenhetsföreningar hjälper fattiga där så behöver de lokala politikerna inte ta tag i problemen. Så på så sätt utför man en björntjänst och hjälper de rika att bli rikare.

“Vi betalar inte bara deras löner och bidragen med våra skatter utan vi tar också emot de ekonomiska migranterna som har blivit migranter tack vare att vi betalar ut bidrag.”

Vi kan ju också ta Arla som har blivit en mejerijätte som för länge sen växt ur sin svenska kostym (och numera är danskt). Enligt en tysk dokumentär från 2018 som heter “Det vita guldet” och som har sänts på SVT är Arla ett av världens fem största mejeriföretag. Man siktar in sig på den kinesiska marknaden. Med EU:s jordbruksbidrag hålls mjölkpriserna nere och Arla får då billigare mjölk med vilken de kan konkurrera ut andra. Ja, de får så mycket mjölk att det är mer än vad som konsumeras. Då har man kommit på idén att göra mjölkpulver och dumpa det i Afrika till låga priser. Det får i sin tur följden att ingen vill köpa den lokalt producerade mjölken och lokala bönder slås ut och blir ekonomiska migranter till Europa. Det här gäller länder som Senegal och däromkring. Men är det inte ett briljant system politikerna har skapat åt sig själva för att de ska ha jobb och att det är vi som får betala! Vi betalar inte bara deras löner och bidragen med våra skatter utan vi tar också emot de ekonomiska migranterna som har blivit migranter tack vare att vi betalar ut bidrag.

Så fortsätter det ekonomiska globala hjulet att snurra allt fortare. För mig är det helt klart att svenska bönder måste bryta sig loss från Arla och börja om med att starta nya mejeriföreningar. För att först sälja sina produkter lokalt och sen över hela landet. Då får vi förhoppningsvis tillbaka ost som smakar ost och inte Arlas “en smak passar alla”, vilket gör att den passar väldigt få. Det här har börjat till viss del, t.ex. i Boxholm, och jag hejar på den utvecklingen. Det borde fler göra.

Lite Om Fair Trade”

Runt 2010 blev jag involverad i Fair Trade6 i Indonesien och lärde mig en hel del om hur Fair Trade och välgörenhetsorganisationer fungerar. Jag vill påpeka att det är den märkning som heter Max Havelaar som jag skriver om, den med en blå och grön logo på svart botten. Det är den som finns överallt, även i Sverige. Men det finns några andra märkningar också som är gratis för producenterna.

En amerikansk vän till mig skrev en artikel om hur man gick runt reglerna för Fair Trade-handel med kaffe i Indonesien och han nämnde vilka som gjorde det i artikeln. Det kom genast hot om stämningar för förtal, så han fick skriva om artikeln och jag publicerade den på den Fair Trade-webbplats jag drev då. Ingen av oss hade råd att bli stämd och eventuellt hamna i fängelse, så det var bara att skriva om. Det är så det fungerar ute i världen. Försöker man belysa det som är sant riskerar man att bli stämd på allt man har och kan man inte betala blir det fängelse.

Med den här Fair Trade-märkningen måste odlarna vara med i en organisation och betala avgifter för att få sälja. Jag hade kontakter med folk i norra Indien som inte hade råd att gå med. Märkningen urvattnades också när stora globala företag blev godkända att använda märket trots att en väldigt liten del av produkterna var Fair Trade. Jag fick en chokladkaka häromdagen och läser man det finstilta står det att den är gjord av lite Fair Trade-choklad tillsammans med annan choklad – då blir hela produkten Fair Trade-märkt. Så här lurar man folk att köpa en dyrare produkt och får dom att tro att man gör något gott när det “goda” i själva verket är en väldigt liten del av produkten.

Välgörenhetsorganisationer är också ganska bra på att använda de pengar folk skänker för egna behov. Anställda i välgörenhetsorganisationer lever ett ganska bra liv på pengar som egentligen ska gå till hjälp. I stället för alltför höga löner så ger man sig själv stora förmåner. Eller vad sägs om en Bentley med privatchaufför?

Nu ska jag inte dra alla över en kam, det finns de som gör gott också. Fast många skulle bli förvånade över hur många av de stora, väletablerade det är som fuskar. Jag lärde mig att det enda sättet att säkert hjälpa är att skänka pengar till en organisation och själv vara på plats för att se till att det blir utfört som man har skänkt pengar till.

Jag lärde mig mycket om hur man ska använda bilder på fattiga barn i trasor för att påverka folk i västvärlden. Det fanns då till och med en väldigt dyr bok som utgjorde någon slags bibel för hur man marknadsför Fair Trade. De bilder och videos man producerar kan till och med vara arrangerade, de behöver inte visa några riktiga fattiga. Bara organisationen får in pengar.

Man är också väldigt duktiga på PR. En av de dåvarande ordföranden7, som jag inte ska nämna vid namn, gick ut och sa att man hade givit en extra miljon dollar till odlare i Afrika. Det hon inte nämnde var att det var väldigt många som skulle ha del av miljonen, så när det kom ner till odlarna så fick de bara 23 cent var.

Godhetsbombardemang

Vad har då det här att göra med empati och moral? Ganska mycket. För vi i västvärlden har bombarderats med budskapet om att vi ska känna empati med fattiga barn i “fattiga” länder. Vi har bombarderats med hur synd det är om dom och vi ska bara ge, ge, ge till dom. Det är något religiöst över det här att vi ska skänka pengar så att vi kan skryta över vår godhet. Jag kan inte låta bli att dra paralleller till Katolska kyrkan som i sina avlatsbrev “sålde en plats i himlen” till alla som hade råd. Det här reagerade som bekant Martin Luther på med sina teser, vilket blev startskottet för protestantismen. Är det ödets ironi att vi befinner oss där igen? Att “godheten” har blivit en religion med vilken vi köper oss frälsning, en plats i himlen?

Svenska Wikipedia beskriver godhet som: “Godhet är ett filosofiskt och religiöst begrepp som är motsatsen till ondska och kan beteckna det som är moraliskt rätt.8 Det är allt. En enda mening. Men de har fel. “Godhet” är inte längre vad som är moraliskt rätt utan “godhet” har blivit en moralitet i sig självt. En moralitet är “Moralitet är en typ av religiöst skådespel med allegoriska rollfigurer”.9 Vidare så: ”Allegori är ett konsekvent genomfört utbyte av ett egentligt budskap mot en metafor. En allegori är en berättelse eller bildframställning vars olika detaljer har en dold innebörd, som dock kan tolkas relativt entydigt10, allt enligt svenska Wikipedia.

“Godheten” har blivit en allegori, en metafor för den “Moraliska supermakten”. Själva godheten har blivit en moralitet i sagan om vår egen förträfflighet, om hur bra vi är. Konstigt nog är det bara vi själva som vet om hur bra och duktiga vi är. I många länder vet man inte ens vad Sverige är. I avsaknaden av, i vakuumet efter religion har “godheten” bitit sig fast och håller på att bli vår nya religion.

Efter att snöbollen satts i rullning har det bara gått fortare och fortare och det har växt i rekordfart, politikerna har hakat på, för vem vill inte visa upp sig själv som god? Organisationer har bildats som har visat vägen till Sverige och politikerna blandar sig alltmer i då de ser sig själva som goda och upphöjda. Med denna gränslösa godhet skulle både miljöpartiet och Fredrik “Öppna era hjärtan” Reinfeldt skriva in sig i historieböckerna som godhetens apostlar.

Vi ser vart det här ledde. Men det är inte slut ännu. Socialdemokraterna, som har varit tvåa på bollen ända sedan Olof Palmes dagar, har tagit till sig det här och fortsätter med vansinnet och vi ska nu bry oss mer om folk i Afghanistan än våra egna fattiga.

Hemlösheten ökar, folk sover på gatan, vi klarar inte av att integrera de som har kommit, osv., ändå ska vi i den universella empatins namn släppa in fler som vi inte heller kan ta hand om. Vi tar in IS-kvinnor, som egentligen borde ställas till svars för folkmord, och släpper dom lösa i samhället.

“Vi måste överge den här tanken om en sorts global empati som ska omfatta alla. Nej, det fungerar inte, alla kan inte vara lika mycket värda. Det är en omöjlighet.”

Vi måste överge den här tanken om en sorts global empati som ska omfatta alla. Nej, det fungerar inte, alla kan inte vara lika mycket värda. Det är en omöjlighet. För som det är i dag så är en IS-kvinna mer värd än en hemlös pensionär. Jag kan inte förstå den prioriteringen. Hur kan folk i avlägsna länder, och som troligen har utfört brottsliga handlingar, vara mer värd än en inhemsk fattigpensionär?

När vi har insett att det är en omöjlighet att alla är lika värda, vad gör vi då?

Först måste vi givetvis lösa alla de problem som det här synsättet har orsakat, men det kommer att ta minst två generationer innan såren är läkta. Om vi ens vill försöka. Jag har inte svaren, men i satirens namn kan vi ju börja med den här lilla enkla övningen.

Det är viktigt att du är avslappnad så ta några djupa andetag, fokusera och upprepa för dig själv: “Mitt barn är mer värt än en IS-kvinna, min fru/man är mer värd än en Afghansk terrorist, mina föräldrar är mer värda än varenda politiker i riksdag och regering för dom satte mig till världen!”

Upprepa sedan det här mantrat tio gånger på morgonen och tio gånger när du går och lägger dig. Du får snart se att du ser på världen med andra ögon.

Allan Motström, krönikör hos Nix to the Six


Referenser, del 2

1. Svenska Wikipedia om Empati: (https://sv.wikipedia.org/wiki/Empati).

2. Svenska Wikipedia om Sympati: (https://sv.wikipedia.org/wiki/Sympati).

3. Arvet efter Olof Palme är bland annat drömmen om den svenska stormakten. I etablissemanget och politikerklassen lever ännu begrepp som ”Den Moraliska Supermakten” även om den är klädd i vänsterskrud. Som om vi skulle vara förmer än andra. Drömmen lever också kvar i något som kan betecknas som ett liberalt/socialistiskt samhälle där vänstern har slagit följe med globalisterna. Hör bara hur Svt beskriver sin programserie om svensk spelutveckling: ”Med Battlefield vid frontlinjen inleds en svensk stormaktstid…” Så lever drömmen om den svenska stormakten vidare.

4. Egentligen släkt med släkten eftersom jag under lång tid var ingift i en indisk familj men min frus föräldrar hade emigrerat från Indien på 1950-talet.

5. Det finns många intressant videos med Hans Roslings föreläsningar på YouTube.

6. Fair Trade International (https://www.fairtrade.net/), World Fair Trade Organization (WFTO) (https://wfto.com/), Fair Trade Sverige (https://fairtrade.se/).

7. Hon har sen dess gått vidare till olika toppjobb.

8. Svenska Wikipedia om Godhet: (https://sv.wikipedia.org/wiki/Godhet).

9. Svenska Wikipedia om Moralitet: (https://sv.wikipedia.org/wiki/Moralitet).

10. Svenska Wikipedia om Allegori: (https://sv.wikipedia.org/wiki/Allegori).


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemet.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.