QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

”För Jihadister är våld nödvändigt för att nå sina mål, som är ett kalifat. Muslimska brödraskapet använder sig inte av våld i Europa, för det behövs inte. De tar inte heller avstånd från våld. Det är det vi ser här i bland annat Stockholms Moské som är väldigt öppna med att de är en del av Muslimska brödraskapet. Mahmoud Khalfi har sagt det själv officiellt i två intervjuer, att man är en del av Muslimska brödraskapet. Ett antal medlemmar i Stockholm Moské församling har enrollerat sig i Islamiska Staten och i al-Qaida. Alltså det finns en glidning över mot ... ”.

Det är Johan Westerholms svar till ordföranden i Medborgarrättsrörelsens i Sverige Leif Erixell i samband med ett seminarium som ägde rum omedelbart efter att Johan Westerholm mottagit föreningens Medborgarrättspris 2020-2021. Det finns en sevärd video på en dryg timma från den händelsen och citatet ovan hittar du vid minut 43:

Mahmoud Khalfi är imamen i Stockholms Moské och det är här som Muslimska brödraskapets samarbete med de politiska partierna i Sverige började på 1980-talet med Centerpartietoch Socialdemokraterna under 1990-talet, som också resulterade i ett avtalsbundet samarbete. Många partier tog som vanligt rygg på Socialdemokraterna även i den här frågan.

Johan Westerholm framhåller att Muslimska brödraskapet har Miljöpartiet helt i sin hand genom sitt beroende av klanröster för att klara riksdagens fyraprocentsspärr. Detta lilla parti styr som vågmästare i praktiken Sverige och de i sin tur styrs av Muslimska brödraskapet. Det är möjligt för sanningen är så osannolik att den saknar trovärdighet. Ingen frågar heller varför Sverige destabiliserats under de senaste fyra mandatperioderna.

Rubriken att Sverige är ett dårhus där de intagna tagit över kanske gäller hela Europa, för här är Muslimska brödraskapets strategi att våld inte behövs. Man snurrar lätt upp både politiker och befolkningar i Europa utan att våld behövs. I många länder är Muslimska brödraskapets olika terrororganisationer genom sina grymheter fruktade och till och med i Arabvärlden förbjudna att verka, bland annat i Egypten. Muslimska brödraskapet vann valet i Egypten under arabiska våren, men bara efter några år hade folket fått nog och kastade ut dom.

Johan Westerholm framhåller två viktiga aspekter bland flera som gör det möjligt för Muslimska brödraskapet att ta makten i Europas länder utan våld. De är listig infiltration och religionsfrihet skyddad av grundlagsrättslig yttrandefrihet. Även i migrationsteorin framhålls att i diaspororna, där invandrarna samlas, etableras vad som närmast kan beskrivas som universitetsliknande forskningsenheter befolkade av invandrarnas intelligentia. Syftet är att lära sig allt om värdlandets institutioner och kultur för att lyckas med den listiga infiltrationen. En muslim kan se oansenlig ut i enkla kläder vid ett möte men kan vara en överlägset kompetent person när det kommer till kritan och en fullfjädrad manipulatör.

Lokal kunskap om värdlandet är speciellt viktigt för klanfolk som inte vill assimilera sig och därför har att leva ”ur hand i mun”. Alltså, att vakna på morgonen och fråga sig som man gör i klankulturer ”var finns pengarna idag?” Här är Sverige med sina välfärdssystem, sin generösa kultur och naiva urbefolkning smultronstället på jorden. Är det inte en del av det svenska dårhuset att ställa upp på det? Allvarligt – vem integrerar sig med vem!

Men målet finns: Sverige som teokratisk islamisk diktatur i deras världsomspännande kalifat. Det är här religionsfriheten kommer in. De menar att islam bara är en religion bland andra religioner och det köper de flesta européer rakt av – även naiva och godtrogna svenskar. Det är en del av det svenska dårhuset, för hur många vet att islam också är politik och statslära? Med religionsfriheten slinker andra aspekter in. Deras kultur är starkare i sin målmedvetenhet, listighet och det överlägsna våldskapitalet inger respekt.

En del av intervjun med Johan Westerholm gällde synen på skyldigheter och rättigheter. Begreppet skyldigheter, i likhet med begrepp som att ljuga, är inte så vanligt förekommande i klankulturer. Vad rättigheter är lär sig invandrare snabbt av sin intelligentia. Ljuga är att vara smart, vilket det finns sanktion för i skrifterna när det gäller att ändamålet helgar medlen. 

Men det går att assimilera motsträviga islamister genom att använda medel som finns i vår kultur. Inget är effektivare än marknadskrafterna i kombinerade med vår ännu inte korrupta skatteförvaltning. Alla ska betala skatt. Alla i förslagsvis åldrarna 20 till 65 år. Alla! Män och kvinnor utan undantag. Alla inom rikets gränser. Vi betalar en skatt per huvud lika för alla.

Jag har räknat lite överslagsmässigt utifrån de offentliga finanserna. Den individuella skyldigheten blir att en invånare betalar 500 kronor per dag i skatt och gör det 5 dagar i veckan under 42 av årets veckor. Det blir 10 veckor skattefritt. De första 200 kronor som tjänas varje dag dras direkt från personens konto och går till statlig verksamhet, nästa 200 kronor går till kommunen och resterande 100 kronor till regionen. Det ligger i sakens natur att den som inte har betalt skatt inte heller har tillgång till större delen av den offentliga sektorns tjänster. En olevererad skyldighet leder till motsvarande spärrade rättigheter. 

Försörjningsstödet, alltså socialhjälpen, är hårt ransonerad. Det finns ingen arbetsförmedling utan varje individ söker jobb själv på hela landets arbetsmarknad. Eftersom tre företag av fyra redan är Gig-företag eller enmansföretag blir alla individer mellan 20 och 65 år egenföretagare och beskattas som sådana. Alla tilldelas ett Gig-företagscertifikat vid säg 16 års ålder och har det till sin död. Om du tänker efter är det ingenting som påverkar den svenska kulturen utom att det blir jobbigt för alla som har stor benägenhet att känna avundsjuka. De anser modellen som för generös för personer med höga inkomster.

Vad händer i den muslimska diasporan? Det finns en man, som vi kan kalla för ”Mammed", som lever tillsammans med hustru och fyra barn. Han måste tjäna 1 000 kronor per dag om hustrun ska vara hemma.

Hon får varje dag 500 kronor från sin man överfört till sitt Gig-konto för hon ska betala sin skatt den vägen. I och med rollen som Gig-företagare med allt i den egna mobilen blir hon en myndig individ som har möjligheten att tjäna pengar själv. Det är en markering som samhället gör. Det muslimska samhällets kvinnor blir fria individer i den svenska kulturens betydelse, alltså fria från vad det kollektiva klanberoendet anger som sin frihet.

Mammed kanske håller fler kvinnor i andra lägenheter, som har barn och får barn och idag lever på bidrag. Så ser månggifte ut. Säg att Mammed har tre sådana kvinnor och inte vill ändra något. Då måste han varje dag tjäna 5 gånger 500 kronor och via fyra kvinnor, som är Gig-företagare, betala fyra gånger 500 kronor i skatt, via dessa fyra kvinnors Gig-konton.

Vad talar för att Mammed mäktar med det? Förmodligen dröjer det inte länge förrän alla fem varje dag går till ett betalt arbete. Det kräver att man kan svenska språket bra och barnen är på dagis och förskola. Kan det svenska samhället på ett bättre och mer humant sätt skapa det tryck som behövs för att assimilera invandrarna i svensk kultur? Många flyttar nog till ett annat land där de kan pröva konsten att profitera på dess godhet.

Jag har erfarenheten att som administrativ biståndsarbetare i ett land i Afrika varit med om att införa ”Poll Tax”. Det var ett effektivt sätt att dra in befolkningen i landets penning- och marknadsekonomi med åtföljande höjd individuell levnadsstandard. Det var Zimbabwe, som sedan fallerade av andra skäl.

”Wir schaffen das!” sa fru Merkel i Tyskland under krisen 2015 och Sverige kan klara läget nu om vi gör ett medvetet val, upphör att leka dårhus med landet genom att ta tillbaka det från dårarna i riksdagen, alltså The Six i valet den 11 september 2022! Hur svårt kan det vara?

Vi ber om ditt stöd och vi har Swish 1234 33 84 06 och Bankgiro 5421-6270. Tack för din gåva! Vi välkomnar dig gärna som medlem.

Hans Jensevik, ordförande i Nix to the Six.


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemet.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.