QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det här är uppropskrönika nummer 2 på Nix to the Six-bloggen. Det är ett upprop för bildandet av det nya fokuspartiet ”Bilpartiet”. Det kommer efter bildandet att ha webbplatsen www.bilpartiet.se. Sedan tidigare finns uppropet för fokuspartiet Invandringsstopp.

Hjälp oss smida ett bra politiskt program för detta parti. Läs och ge oss dina synpunkter i kommentarsfälten! Vill du därefter överväga om inte du själv har en roll som sympatisör eller rent av ledare för partiet? Här har du vårt första förslag på partiprogram.

"Partiprogram för fokuspartiet Bilpartiet

Programmet för bilpartiet bör utgå från vad vetenskapen har för kunskap om klimatet. Koldioxid är en växthusgas som används för att mästra bilägare och motivera att de ska utsättas för en folkspäkande ekonomisk politik med höga drivmedelsskatter. Av de klimathotstroende beskrivs problemet snuttifierat och låt oss därför utgå från ett helhetsperspektiv. Uppgifterna hämtas från IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change).

Av växthusgaserna utgör koldioxiden cirka två procent (2 %)*. En självklar reflexion är varför de klimathotstroende är så intresserade av just koldioxid bland alla växthusgaser?

IPCC berättar också om emission av koldioxid till atmosfären från källor som står utanför mänsklig påverkan. Det kan vara aktiva vulkaner, hav och vegetation/land. Tillsammans utgör de 96 – 97 procent av all emission.

Enligt IPPC var för några år sedan den årliga emissionen av koldioxid till atmosfären cirka 800 gigaton. Så här sägs fördelningen vara:

IPCC

Den absoluta huvuddelen kommer som synes från a) Hav (41,5 procent) och b) Vegetation och land (54,9 procent). Det innebär att människans bidrag enbart är 3,6 procent eller mer försiktigt uttryckt någonstans mellan 3 och 4 procent.  Ett annat sätt att beskriva det är att världens emission av koldioxid till över 96 procent kommer från naturen.

IPCC försöker parera det hela genom sin för ändamålet uppfunna koldioxidbudget. Människan står således för hela nettoökningen, enligt IPCC. (Enligt figuren är det en skillnad på 12 gigaton (800 till atmosfären, 788 i retur). Den hypotesen är givetvis ytterst skakig.

Slutsatsen är att mänsklig aktivitet endast bidrar med marginella volymer koldioxid. Ansvarsfulla forskare menar att det inte alls är bråttom med åtgärder.     

Sverige tillhör de nationer som har gjort jämförelsevis flest av de åtgärder som behövs för att begränsa emissionen av koldioxid. Uppskattningsvis är Sveriges andel av de mänskligt härledda tre till fyra procenten någonstans mellan 1 och 2 promille (0,1-0,2 %).

Vad Sverige gör i klimatfrågan saknar därför praktisk betydelse. Att anslå 100 miljarder kronor per år (som det finns förslag på) för att ta bort Sveriges nettoemission av koldioxid skulle kompensera vad Kina och Indien ökar sin emission av koldioxid med under kanske en månad. Det beror på att Kina och Indien tillåts bygga och ta i drift ett nytt kolkraftverk i veckan fram till 2030 enligt den (icke-bindande) Paris-överenskommelsen. Varför tillåter de klimathotstroende denna inkonsekvens?

När det gäller verksamheterna i ett lands samhällskontrakt gäller prioriteringen sist in först ut. Den sjätte och sist tillagda pelaren i det svenska samhällskontraktet är Social service. Här finns äldreomsorg, hälso- och sjukvård, barnomsorg och handikappomsorg. Varför ska Sverige årligen ta 100 miljarder ur dessa verksamheter i framtiden för att kompensera Kina och Indiens emission av koldioxid under några få månader? Det blir en realekonomisk undanträngning av dessa verksamheter även om åtgärderna skulle finansieras av lån utanför budgeten.

Varför ska Sveriges bilister behöva utstå en späkande beskattning av ovan angivna skäl? Det kan bara djupt klimathotstroende och mindre vetande, närmast fanatiska politiker med bristande folklig empati driva igenom. Det är sakligt sett ren idioti! Ta bort klimatrelaterade skatter på drivmedel!

*) Dessa uppgifter, som att koldioxiden utgör två procent av växthusgaserna, har framförts oemotsagda under flera år. Även om siffrorna skulle behöva justeras av sakliga skäl är detta mallen för en övergripande saklig analys i ett helhetsperspektiv. Slutsatserna torde inte ändras i någon avgörande grad av justerade siffror.”

Så långt förslaget till partiprogram.

Vad sker nu?

Du kanske undrar vilket parti du ska rösta på 11 september 2022 för att få den här politiken genomförd? Det partiet är ett fokusparti för den politik som diskuteras ovan. Vad partiet ska heta är ännu inte bestämt för det finns ännu inte. Men den dag det börjar bildas så hittar du det här.

Då kan du gå med i det på den webbplatsen. Du förstår när du kommer till webbplatsen och ser vilka funktioner som finns där att den är en utmärkt administrativ plattform för nybildade partier som gör att du kan koncentrera dig på att göra politik. Du kan använda din tid med att delta i jobbet med att vända utvecklingen i Sverige. Det sker genom att partiet vinner platser för sina politiker i riksdagen genom dina insatser. Du kommer att kunna följa det dagligen. 

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six och interimistisk partiledare i Bilpartiet.    


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemet.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.