QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

I Agendas partiledardebatt i söndags kväll (2021-10-10) kallade Miljöpartiets Per Bolund de fyra högerpartierna för den blåbruna alliansen. Äntligen stod Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson upp och frågade om Per Bolund menade att han var nazist! Blir bara Åkesson den retoriska vakthållaren mot mobbning i valrörelsen fram till valet 11 september 2022?

När argumenten tryter kommer personangreppen. Det är också rådet i retoriken. Flytta tyngdpunkten till något annat. Men då bör man själv vara fläckfri annars blir det bara en kortsiktig vinst. Ofta blir flykten till detta ”något annat” en ren mobbningskampanj. En sådan är riskabel eftersom det mestadels rör sig om mekanismen ”Den som sa det, han var det!” Vilket i folkmun blir ”Den sat´, han vat´!” Känns det igen? Mobbaren hämtar krutet från det egna skafferiet. Det vet varenda psykolog som behandlat mobbningsoffer. Det undersöks först! 

I det här fallet är ”psykologen” redaktör Johan Westerholm på bloggen ”Ledarsidorna” som i år belönats med MRRS utmärkelse ”Vinnaren av 2020/2021-års Medborgarrättspris”. Här länken till hans blogg.

MRRS står för ”Medborgarrättsrörelsen i Sverige”. Det finns en sådan i Sverige. Få vet att den är en reaktion på statminister Olof Palmes kuppartade införande av en avvikande typ av grundlag 1974, nämligen vår nuvarande Regeringsform (Kungörelse 1974:152). MRRS bildades av en i beredningen av grundlagen involverad jurist – Gustav Petrén – som blev mycket upprörd av dels vissa ovälkomna förändringar, dels det kuppartade införandet.

Regeringsformen har starka marxist-leninistiska inslag i sin praktik, vilket underlättar regeringsbildningar där vänstermajoriteter får makten, dvs Socialdemokraterna. Synen att ingen ska tillåtas granska politiken i en kommuniststat, inte media och inte heller jurister har fått för stort inflytande. Journalisterna ska vara maktens stödjande aktivister och det ska heller inte finnas någon författningsdomstol. Endast politiker ska granska och korrigera politiker vid olagliga avvikelser. Alltså – på sin höjd kan ett konstitutionsutskott med politiker finnas.

Jag skriver ”praktik” ovan, för i Sverige är det bara politiskt korrekt att behandla politik och demokrati från ett teoretiskt och helst akademiskt perspektiv. Så har det blivit för ingen vill ju förlora sitt sociala liv och sitt jobb. Lever vi inte i ett samhälle med mobbande exkludering av folk i den svenska urbefolkningen? Samtidigt kan konstateras att invandrare kan utföra de grövsta brott utan att utvisas ur riket efter avtjänade straff. Inga vänsterröstande invandrare exkluderas.

Undertecknad är medlem i MRRS och har suttit i dess styrelse. Vi Nixare ser MRRS som en nära relaterad partner i våra strävanden att effektivisera svensk demokrati så att folkviljan får större genomslag i riksdagen. Mer om det längre ner. Du har länken till MRRS här och du kanske vill stödja dem som medlem.

Den som infiltrerat Miljöpartiet mest av bröderna i Muslimska brödraskapet är Mehmet Kaplan. Han är en av de högsta bröderna inom Muslimska brödraskapet även nu. Han var Sveriges Bostadsminister förra mandatperioden fram till det datum det stod klart att han umgicks med de ”Grå vargarna”. Den svenska ordföranden för denna gren av den turkiska högerextrema organisation med nära relationer till president Recep Tayyip Erdoğan i Turkiet hette då Ilhan Senturk. Han var med på den fest varifrån det finns ett foto där det framgår att Kaplan sitter vid samma bord som han. Vid samma bord satt också Barbaros Leylani som hållit ett tal på Sergels torg där han önskade ”Död åt de armeniska hundarna”. Man kan undra vilka som är mest rasistiska, de invandrade klanernas folk eller deras värdlands befolkning, vi svenskar? Även här är det skillnad på teori och praktik.

Kopplingar till Muslimska brödraskapet tolereras i Sverige i praktiken av partierna i riksdagen men inte till ”Grå vargarna”. Det var med vånda vår Statsminister Stefan Löfven avskedade Kaplan. Jag minns presskonferensen, för Kaplan fick en tröstande klapp på axeln av Löfven vid dess slut då deltagarna lämnade rummet. Förmodligen finns inte detta videoklipp kvar på SVT Play för allt komprometterande tas snabbt bort. Majoriteten medarbetare inom SVT har sina sympatier till vänster och mest i Miljöpartiet.

Detta om Miljöpartiets ”mobbningskafferi” och teorin om mobbingens drivkrafter, nämligen att den som sa det han var det. Det bekräftas här ännu en gång. Ska vi tillägga att Muslimska brödraskapet även infiltrerat Socialdemokraterna. Det är så välkänt att det till och med finns ett avtal mellan Muslimska brödraskapet och Socialdemokraterna från 1991om utbyte av tjänster. Centerpartiet infiltrerades tidigare under mitten av 1980-talet. Vad kan det vara för avtalade tjänster?

Det är fråga om klanröstning. Muslimska brödraskapet har möjligheter att genom klanledarna styra röstningen till riksdagen. De har makten att kommendera hur majoriteten av de egna klanmedlemmarna röstar. Så kunde de bestämma att uppskattningsvis minst 22 mandat eller platser i riksdagen styrdes till olika partier i valet 2018. Jag är försiktig i skattningen för sannolikt kan cirka 20 procent av muslimerna rösta efter eget huvud. Det finns djärvare beräkningar än mina, exempelvis i Åke Thunströms artikel När vänstern är i majoritet sker det genom invandrarröster” på bloggen ”Det Goda Samhället” är röstetalet inte 22 utan 30.

Givetvis ser Muslimska brödraskapet till att Miljöpartiet passerar den gräns på fyra procent av rösterna som behövs för att komma in i riksdagen. I valet den 11 september 2022 beräknas Muslimska brödraskapet kunna styra cirka 30 mandat till olika partier. Den fria massinvandringen fyller på med cirka två mandat per år. De har som lobbygrupp en stor förhandlingsmakt. Även då kommer Miljöpartiet in i riksdagen på samma villkor som tidigare mandatperioder, nämligen att de i viktiga frågor för det muslimska samhället rättar sig efter Muslimska brödraskapet vilja.

Får jag anta att Miljöpartiet får mellan två till tre procent av rösterna till riksdagen från sympatisörer ur den svenska urbefolkningen och får resten av Muslimska brödraskapet. Det är inte så ”dyrt” för Muslimska brödraskapet att fylla på och köpa stort inflytande. Det här är möjligt för Svenssons kan inte föreställa sig att en röst på Miljöpartiet i praktiken är en röst på Muslimska brödraskapet, som i många länder är klassad som terrororganisation. Men i Sverige finns de i riksdagen varje mötesdag och går in och ut hos våra sex partier i The Six sedan årtionden. The Six är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Igen säger jag i ”praktiken” för som sagts tidigare diskuteras i Sverige politik och demokrati i enbart teoretiska termer. I teorin är ingen i Sverige korrupt eller landsförrädare. Skulle politiker vara det i verkligheten faller det inom praktiken och den är det inte politiskt korrekt att avhandla. Alltså – att en röst på någon av The Six i praktiken är en röst på Muslimska brödraskapet är inte trovärdigt för gemene man. 

En indikation till på det grönbrunsvarta Miljöpartiets psykologiska mobbningskafferi är Märta Stenevis utsago i sitt tal vid Riksdagens högtidliga öppnande hösten 2021, att hon tillhörde en klan. Hon sa: ”Jag tillhör en klan. En väldigt stark matriarkalt styrd klan. En fantastisk klan. Det har ingenting med organiserad brottslighet att göra kan jag säga.”

En analytisk psykolog som kan sin Sigmund Freud skulle beskriva detta som ett exempel på en undermedvetet triggad ”felhandling”. Uttalandet är en omedveten impuls som kommer från hennes del av Miljöpartiets mobbningskafferi och tungan slinter. Vill du läsa mer om detta så har en av våra experter på klaner, Per Brinkemo, kommenterat vad Stenevi sa i en artikel i Bulletin (betalvägg).

Om någon undrar vad Muslimska brödraskapet är, hur det kom till, vad det har för syfte och hur det hittills lyckats med sin infiltration av svensk politik gäller forskaren Sameh Egyptson. Han berättar att under årtionden tillbaka har svenska skattebetalare fått bidra med hundratals miljoner genom brödernas infiltration av partierna i The Six till uppbyggnad och drift av Muslimska brödraskapets verksamhet i många länder. Egyptson har en bok i ämnet på väg fram ”Bosättningen” med underrubriken ”Muslimska Brödraskapets organisation och vision i Sverige” som kan beställas i förväg.

Har du konto på Facebook finns där en video som berättar mycket om boken.

Narrativ kallar retoriken den historia som det ofta är nödvändigt för en debattör att föra fram som underlag för att kunna underbygga sina starkaste argument och konstaterade slutsatser. Här är narrativet långt – för det mesta i Sverige när det gäller demokrati och politik döljs i de mediala teoriernas töcken och har inte mycket med verkligheten att göra.

God retorik kräver minst tre argument. I vårt fall är det följande:

  • Partierna i The Six är infiltrerade av Muslimska brödraskapet sedan tiotals år och är lyhörda för deras röstmakt. Det förstås genom att inse att beslut fattas i riksdagen med den uppenbara snedheten att den överdrivna välviljan för invandrare gör den svenska urbefolkningen alltmer till andra klassens medborgare i sitt eget land. Vems land är Sverige?
  • Den politiska och mediala propagandan gör denna politik möjlig genom att gemene man blir alltmer förvirrad, uppgiven och passiviserad. Undermedvetet finns upplevelsen att utvecklingen går åt fel håll och att det inte är deras fel. Den känslan hindras att nå folks medvetande eftersom de beskylls ha skuld i sin personlighet till fattiga länders folk. Denna bristande integration hos folk mellan deras undermedvetna och det medvetna gör allmänheten psykotiskt störd.
  • Väljarna är sista utposten i demokratin och har det yttersta ansvaret för Sverige – inte politikerna i riksdagen. De kan bli rationella medborgare och sanna patrioter genom att bestämma sig för att den verklighet de faktiskt upplever är den sanna verkligheten. Det media och rikspolitiker erbjuder är inte sant och har aldrig varit det.

Slutsatsen blir i landets utsatta läge att du sviker The Six i valet den 11 september 2022 av den enkla anledningen att de i riksdagen under fyra mandatperioder har svikit dig. Sveket är demokratins livsnerv. Du kommer att hitta minst fem nya fokuspartier att välja på 2022 och passar inte något av dem eller något annat parti finns ”sofflockspartiet”.

För att sammanfatta är avsikten att starta minst fem nya fokuspartier inför valet 2022. När det finns behov av fler partier utöver The Six,  V och SD är det då inte även din skyldighet att förhålla dig aktivt till det? Därför ber vi om ditt stöd, och vi har Swish 1234 33 84 06 och Bankgiro 5421-6270. Tack för din gåva! Vi ser helst att du blir medlem i föreningen.

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemet.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.