QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det var fredagen den 13 augusti och vi såg nyhetsinslagen från Afghanistan i SVT hur talibaner i primitiva munderingar och med lite halvrostiga och skamfilade automatvapen av typen Kalasjnikov jagade modernt utrustade regeringssoldater ur landets provinshuvudstäder. Talibaner som hyllar och lever efter en kultur som fanns i Arabvärlden när Muhammed dog 632. De mötte män med utrustningar som är det senaste modern vapenindustri kan förse dem med. De retirerade utan strid och överlämnade vapen och utrustning till de framryckande talibanerna.

Lägg märke till hur krigare med en livsstil från år 632 möter män år 2021 utrustade med det senaste som går att få militärtekniskt sett. Talibanerna var 60 000 man som kom i fladdrande kaftaner på mopeder. Den av västmakterna tränade regeringsarmén räknade in 300 000 man och hade bepansrade fordon i överflöd. Konfrontationen uteblev.

Vad var det som skedde? Det var en kulturkamp vi såg – utan att förstå. Det är fråga om hundra procent kultur. Kulturer innehåller värderingar om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Regeringssoldaterna kunde inte skjuta på talibanerna enligt islams synsätt. En dödad taliban i strid för islam kommer till ett islamiskt paradis som martyr och en bättre plats finns inte. Det är till och med eftersträvansvärt. De är Allas krigare i jihad: Det heliga kriget.

Regeringssoldaten som avlossar ett dödande skott kommer till det islamiska helvetet. En värre plats finns inte. Hur det är i det helvetet har de fått utbildning i på koranskolor och liknade institutioner mest varje dag sedan fyra års ålder. Ett brott mot islams lagar, sharia, under vandringen på jorden och de hamnar i helvetet efter döden. Livet är en förberedelse för tillvaron efter döden. Det vet de och det är de fullt övertygade om.

Islam har samma syn på tillvaron idag som kristenheten hade före reformationen på femtonhundratalet. Då fanns ett sant kristet helvete efter döden för den som inte skötte sig. Jordelivet var en jämmerdal som måste genomlidas. Belöningen fanns även hos oss i det kristna paradiset efter döden. Men det kristna helvete efter döden kunde undvikas genom avlat. Man kunde köpa avlatsbrev av prästerna och efter döden se till att ge sin förmögenhet till kyrkan, en på den tiden ofantligt rik och mäktig institution. Lika kompromisslöst mäktig är idag islam inom den muslimska världen. Den kräver dessutom omvärldens fulla respekt! Vi väljer om vi vill ge dem det. Hittills väljer vi att göra det. Varför?

Så kom Martin Luther, reformatorn, och avskaffade institutionen avlat och avskaffade till och med det kristna helvetet. Kristendomen blev en kärlekens religion. Vad vi ser och inte förstår är den ännu inte reformerade religionen islam. De islamiska ”prästerna” har muslimerna i ett järngrepp, som det var i kristendomen före reformationen. Islamisterna, till vilka talibanerna hör, har en makt som västvärlden ledare och folk inte kan förstå i sin kulturella attityd av öppenhet, kärlek och tillit till varandra. Denna blinda fläck hos många länders styren i Väst kan ses som bristande kulturell empati, och kan bli dessa länders undergång.

Det är ingen god idé att västvärldens ledare skickar soldater som utbildar muslimer i vapnens bruk. Det är bortkastade pengar och människoliv. Vi borde skicka kulturella reformatörer till dem. Men det skulle naturligtvis inte fungera! Missionera att koranen skulle vara en vanlig bok bland böcker, och att vad som står i den om lagar och levnadsregler eller vad som samlas under begreppet sharia skulle kunna diskuteras i former av vad vi ser som religiös mystik är ingen framkomlig väg. Västvärldens länder klarar inte det ens i sina invandrardiasporor. Vi klarar det absolut inte i Sverige där behovet är som störst. Våra politiker har för länge sedan släppt den ambitionen, om de över huvud taget förstått att den ambitionen borde finnas.

Då är frågan vad vi ska göra i stället som är det mest förnuftiga. Jo, givetvis att kompromisslöst försvara vår kultur inom våra nationsgränser i västvärlden och förbli demokratiska välfärdsstater med starka rättssystem. Vi ska inte ha platser inom våra nationsgränser där muslimska klaner härskar. Vi ska ta ett kulturkrig med dem och reformera dem här eller se till att de lämnar Sverige.

Den eftergiftspolitik som The Six bedrivit under snart fyra mandatperioder för att få invandrarnas röster fungerar inte. The Six är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Fortsätter den politiken ger The Six bort Sverige till islam. Den islamiska kulturen har ett våldskapital som ett arv från Muhammeds död 632, som vi i humanismens tid 2021 inte kan matcha ens i vår föreställningsvärld.

År 1520 i samband med Stockholms blodbad gav korrupta landsförrädare bort Sverige till Danmark, men då trädde Gustav Wasa fram. Likaså 1809 i en förnedrande fred med Ryssland förlorade Sverige Finland och i bakgrunden igen fanns korrupta landsförrädare som låtit sig mutas av detta lands ambassadörer i åratal. Våra riksdagsmän är inte alltid patrioter. Frågan idag är hur många av dem som har konton i schweiziska banker. I ett land utan maktväxling blir till och med politikerna i ett demokratiskt styre alltmer korrupta.    

Men vår kultur har ett trumfkort som vi kan spela med kompromisslös konsekvens och det är kombinationen straff enligt våra milda straffskalor och utvisning ur landet. Sverige ska inte skärpa straffskalorna för det finns inga tillräckligt hårda straff som får dem att glömma sitt islamiska helvete. Men vi kan se till att de inte är här och det innebär utvisning ur landet för invandrare vid relativt låga straff. Det ska ske konsekvent och kompromisslöst! Undvik åtgärder som gör den svenska urbefolkningen till andra klassens medborgare i sitt eget land. Skärp inte straff som är tillräckligt stränga för svensken och som ändå inte räcker till för att korrigera beteendet hos invandrarna.

Varför gillar inte The Six det effektiva straffet utvisningar? Därför att en utvisad muslim är en förlorad röst i val på alla tre nivåerna, dvs riksdagen, regionerna och kommunerna. Makten – rösterna –är för vänstern och speciellt Socialdemokraterna viktigare än svenska folkets välfärd. Det har de visat länge nu. Men så länge en ännu oförstående urbefolkning röstar på The Six får de folks röster utan att behöva åstadkomma mycket. Herr och fru Svensson förstår inte att en röst på The Six är en röst på Muslimska brödraskapet som är en stor och viktig lobbygrupp i riksdagen alla dagar i veckan. Den gruppen har idag stor makt i Sverige hur osannolikt det än kan låta. Den har som mål att skapa ett världsomfattande kalifat. Sverige faller snart som den initiala dominobrickan för Europa. Sverige är idag den mest sårbara nationen i EU. Varför är det så?

Här finns 70 000 islamister och ett avväpnat folk som är helt ”vilse i pannkakan” av vänsterpropaganda. Frågan är när islamisterna sätter i gång. Vad gör Svenssons då? Sker samma sak i Sverige som nu i Afghanistan? Nationell uppgivenhet? Är Sverige nästa land där en häpen omvärld får se islamister rycka fram på gator och torg och en svensk allmänhet som viker undan? Jag minns med bävan vad islamisterna gjorde med yazidierna i Syrien för tio år sedan. Män avrättades genom rituell halshuggning. Kvinnor över giftasvuxen ålder som enligt islam inträder redan vid fyllda sex år, fick i många fall fortsätta sina liv som sexslavar. Minns du?

Visst! Här målas fan på väggen! Det sägs vara retorikens sista barrikad för den som har något viktigt att förmedla till en publik som inte vill lyssna. Men du kan knappas beskylla mig för att inte ha vetskap om vad jag framför. Att slå dövörat till för att det inte skulle vara trovärdigt trots händelserna i Afghanistan är inget annat än idioti i dess grekiska ursprungliga betydelse, nämligen att en person är en idiot som saknar all förmåga att förstå hur ett samhälle fungerar.

Riksdagens och speciellt The Six överdrivna välvilja mot invandrare är en destruktiv godhetssignalering som du inte ska belöna dem för. Nix to the Six är en folkrörelse som ständigt påminner väljarna om att de är den sista utposten i en demokrati. Vi Nixare har avsikten att starta fem nya så kallade fokuspartier inför valet 2022. När det finns behov av fler partier utöver The Six och V och SD är det även din skyldighet att förhålla dig aktivt till det. Därför ber vi om ditt stöd, och vi har Swish 1234 33 84 06 och Bankgiro 5421-6270. Tack för din gåva! Du kan också bli medlem, enklast genom att klicka på den här länken.

Undrar du vad ett fokusparti är och varför det behövs pengar så finns det en video om det:

Kommer du att rösta på någon av The Six i valet 2022? The Six är råa rösträknare! Det är makten det gäller. Sverige klarar inte fyra år till med The Six. Inse det!

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018 och även välja ministrar i Folkets regering. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.