QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Nu har även väljarna insett det! Liberalerna föll till 2,5 procent i SCB:s majmätning 2021. De har fallit med 3 procent sedan valet 2018. Varför? Jo, de har under åren lämnat de fyra bärande liberala värderingarna. De irrar nu splittrade omkring som de reservsossar de utvecklats till. Det är ingen bra idé att försöka göra bättre sossepolitik än Sossarna.

Den första liberala principen är att slå vakt om strikt sekularism. Det betyder att det offentliga till skillnad från den civila delen av samhället ska vara helt fri från kränkande religiösa yttringar och symboler. En anställd i en barnstuga får exempelvis inte bära kläder med nazistiska symboler som hakkors för även judar ska kunna ha sin barn där.

Nu är det inte så i det antisemitiska Sverige, för här jobbar kvinnor med hijab (huvudduk) som har en liknande betydelse som hakkors i den judehatande religionen islam. Det är klart uttryckt i Koranen vad en muslim ska göra med en jude - och även med oss kristna. Det har de visat under flera år i Syrien och Irak och alldeles nyss i Gazaremsan mot Israel.

En liberal idag anser att det inte är en mänsklig rättighet att exponera nazistiska symboler i offentligheten, men det gäller inte för muslimer som får bära muslimska uniformskläden. Liberalerna har som Sossarna blivit opportunistiska rösträknare. Det är makthungern som styr.

Den andra uppgiften är att slå vakt om strikt universalism. Det gäller individens rätt i samhället och framför allt mot kollektivism. Socialdemokratin var liberal fram till studentrevolten 1968 och slagordet var ”lika för alla”, som  barnbidrag lika för alla.

Då, 1968, återkom kommunisterna med sin klasskampsretorik och i dag gäller ”allas lika värde”. En individ ses alltid tillhöra ett kollektiv, vad som idag kallas identitetsgrupp. Även Liberalerna har här kastat alla hämningar och kör politisk ”vi och dom” mellan olika intressanta väljarkollektiv.

Finns det några starkare kollektiv än muslimska klaner? De prioriterar Sverige för allt här bygger på en för dem välkänd kollektivliknande identitetspolitik. Det finns inget som så effektivt skulle assimilera muslimerna i vårt samhälle som en strikt individuell liberal politik.

Assimilationen sker effektivt genom en individuell så kallad ”Poll tax”. Det är en skatt per individ i form av ett enhetligt belopp oberoende av inkomst eller annan gradering. För att få rätten att konsumera ett välfärdslands tjänster har man skyldigheten att bidra till finansieringen av dessa tjänster genom en daglig skatt angiven som ett enda belopp.

I följande video slås fast att nuvarande förhållande inte är långsiktigt hållbart, nämligen att finansieringen av det svenska samhällskontraktets tjänster är lokal genom att urbefolkningen betalar och efterfrågan är global genom att hela världens befolkning kan efterfråga dess tjänster och det mestadels gratis. I videon berättas också hur vägen ur detta dilemma ser ut:

Denna obalans mellan global efterfrågan och lokal finansiering har en av två utgångar, endera havererar Sverige vid oförändrad politik till en misslyckad stat som inom 30 år på grund av folkutbytet skapar en teokratisk islamisk diktatur eller så segrar ledare med förnuft och ansvar och tillämpar strikt universalism som gör att de muslimska männen förlorar makten över sina kvinnor. Marknadskrafterna tillsammans med rätt ekonomisk politik gör hederspoliser med sharia maktlösa. Alla blir individer och jämlikar. 

Vilken av dessa två utgångar vinner? Det finns det också en video om. En gång, under sent 1970-tal och under hela 1980-talet, innan 68-revoltens politiker tagit makten, stod Sverige rätt rustat. Varför den bästa utgången idag har låg sannolikhet berättas i videon:    

Den tredje uppgiften är att slå vakt om strikt konstitutionalism. Det är ett författningsbygge som kontrasterar den syn som marxist-leninismen har. Sverige ligger här i fel härad. Det skulle vara en välkommen uppgift för en liberal att reformera den svenska författningen.

För det första saknar Sverige författningsdomstol. Inom marxist-leninismen ska ingen juridik stå över politiken. Sverige har ett konstitutionsutskott med politiker, som granskar politiker.

För det andra saknas politisk maktdelning. Sverige har en riksdag med bara en enda kammare som fungerar som en marxist-leninistisk folkkongress. Riksdagsmännen är partiernas knapptryckarkompanier och landet styrs av 7 politiska oligarker, 5 partiledare och 2 språkrör.

För det tredje ändras författningen genom självreglering, alltså genom beslut i riksdagen och inte genom folkomröstningar. Folket ska inte besväras med att behöva kunna författningen.

För det fjärde finns en minoritetsregel. Den räcker att en regering tolereras av riksdagen. Den behöver inte vara förankrad i en majoritet i riksdagen. Sverige har därför ofta svaga regeringar vars beslut ofta saknar folklig förankring. Likaså försvårar minoritetsregeln det som kännetecknar en demokrati, nämligen maktväxlingar.

För det femte finansieras partierna genom att författningen tillåter skattefinansiering. Partierna är numera inte längre medlemsfinansierade folkrörelser med interna demokratiska styrformer utan fungerar mer som vilka privata reklambyråer som helst.

För det sjätte har äganderätten en svag ställning i författningen, vilket är en allvarlig svaghet för villkoren för det fria näringslivet och bevekelsegrunderna för privata aktörer att vårda landets produktiva förmögenheter.

Om de tre första principerna är -ismer, så är den fjärde en attityd. Liberalen föredrar marknaden framför planhushållning. Historiskt finns en debatt i den frågan som den tidens liberaler vann över vänstern. Sverige är fortfarande en väl fungerande marknadsekonomi.

Liberalerna hette på den tiden Folkpartiet och hade opinioner i väljarkåren på 20 procent och mer. Så höga siffror skulle man antagligen ha idag också om man inte tagit rygg på Socialdemokraterna och velat bort sig i marxistisk identitetspolitik.

Hej då Liberalerna! Er tappade politik skulle passa som hand i handske och göra stor nytta!

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018 och även välja ministrar i Folkets regering. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.