QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Vi satt igen på verandan på behörigt avstånd från varandra. Det var jag, grannfrun och hennes stora svarta pudelhanne med spetsade öron som vanligt. Hon frågade:

-Vad är försörjningskvot?

-Försörjningskvoten är den fria massinvandringens självspelande piano.

Jag var tvungen att fundera lite hur jag skulle fortsätta. Hon fortsatte:

-Jag förstår att det är ett nyckeltal och att det är en kvot. Vad står över och under bråkstrecket?

Grannfrun inväntade ett svar.

-Det är ett befolkningsnyckeltal. Du hämtar uppgifter om befolkningen i exempelvis en kommun, en region eller ett land från statistikmyndigheten. Du gör det åldersindelat, som antalet 0-åringar, 1-åringar, 2-åringar, osv. Det klarar idag vilken elev som helst i högstadiet. I Sverige finns uppgifterna hos SCB och befolkningsdatabasen där. Du kan få ut dem på olika sätt och jag tycker Excelblad är bäst.

Jag såg på grannfruns min att det var för ingående. Tog onödig tid. Men jag fortsatte.

-Du gör tre summeringar. Först för befolkningen mellan 0 och 19 år och därefter 65 år och äldre. Den tredje summan är antalet personer mellan 20 och 64 år. Försörjningskvoten är antalet personer som ska försörjas av de som är i yrkesverksam ålder. Över bråkstrecket står alltså summan av de unga och de gamla och under bråkstrecket alla i åldern 20 till 64 år.

-Det räcker!

Grannfrun avbröt och funderade ett tag:

-När de som invandrar hit slänger sina personuppgifter i god tid och får bestämma sin ålder själva, anger många i åldern 20 till så där 28 att de är under 18. Det godtar vi. Då minskar antalet i den ålder som ska försörja 20 till 64 år samtidigt som det ökar i antal i åldern 0 till 20 år som ska försörjas. Alltså försämras nyckeltalet, vilket indikerar att det fattas folk i yrkesverksam ålder och vi måste öka invandringen för att fylla på där. Det är det du menar med att invandringen är ett självspelande piano?

Jag teg och undrade när grannfruns skarpa huvud skulle dra nästa slutsats. Tog inte lång tid.

-I statsmedierna är det inte invandringen som försämrar. Där är orsaken istället att urbefolkningen blir äldre. Är det så?

-Nej, så enkelt är det inte. Vi är inte färdiga med nyckeltalet ännu så vi kan analysera vad som verkligen händer. Låt oss backa och se hur nyckeltalet kan presenteras. Det är intressant. Det sker på olika sätt i olika länder.

-I länder där vänstern har makten och klassanalys är det vanliga, där tillämpas den kollektiva principen hur många som försörjs per 100 personer i yrkesverksam ålder. Det är opersonligt och bra och tvingar folk att tänka, vilket de flesta inte gör. Man luddar till det. Så görs i Sverige.

-I länder där de till höger har makten så är det inte ett kollektiv som är nämnaren utan en enda individ. Man berättar hur många individer som genomsnittspersonen i åldern 20 till 64 år försörjer utom sig själv. Det blir tydligt och ger individen en direkt uppfattning om hur det i verkligheten är.

-Aha! Har du jobbat med det här nyckeltalet på svenska data? Hur presenterar du det för Sverige?

Jag fyllde på kaffe i grannfruns kopp och sa att jag snart var tillbaka med en enkel tabell så skulle hon få se. Nu var det dags för analys:

 Forsorjningskvot

-I maj 2019 var jag inbjuden på en konferens (dra fram till minut 18) och då valde jag det här sättet att jämföra Sverige och Norge. Alltså, per individ, inte kollektivt. Inte många hade invandrat till Norge, medan Sverige hade haft den stora invasionen 2015. Det fanns även siffror för 2016 och 2017.

Jag hann inte längre. Grannfrun drog slutsatserna:

 -Försörjningskvoten är alltså börda per invånare! I Sverige har den under 27 år från 1990 till 2017 försämrats från 0,73 försörjda per invånare till 0,75. I Norge har det gått åt andra hållet och med mycket mer. Vad konstigt! Där har försörjningskvoten sjunkit från 0,75 ner till 0,68! Den har förbättrats! Skulle den ha gjort det i Sverige också utan invandring?

Jag drog på svaret.

-Förmodligen! Sverige och Europa behöver ingen invandring. Men vänstern behöver nya, lojala väljare som de kan kollektivansluta när de gamla kollektivanslutna arbetarna sviker och går till Sverigedemokraterna.    

-Det är mest män som sviker, konstarerade grannfrun, kvinnorna inte lika ofta. Det är männen som är samhällsbyggarna och de ställer inte upp på vad som helst. Kvinnorna, de vårdande, stannar och jobbar lojalt tills de blir utbrända. Detta är över deras huvuden.

Jag skrattade.

-Inte över ditt huvud tydligen. Det finns kvinnor med pannben!

-Men de röda pilarma i kolumnen för de yngre förbryllar mig. Båda länderna har röda pilar? Varför blir det sämre både i Norge och Sverige?

-Ja, när man går djupare i detaljerna i analysen ringas problemet in. Det är egentligen här problemet är. De yngre fyller på för sakta i befolkningspyramiden. Det blir på sikt för få som ska försörja de yngre och äldre. Det är tydligast i Norge!

Grannfrun högg direkt.

-Men det minskar ju i Sverige också, från 0,43 1990 till 0,41 2017. Hur kan det vara så? Massor med unga män ljuger sig ju in i den ålderskategorin? Och invandrarna föder fler barn än urbefolkningen! Det räcker alltså inte till ändå? 

-Nej, det räcker inte. Formuleras problemet fel så förblir det olöst. Det gäller att få upp barnafödandet i urbefolkningen. Vi vet att en befolkning reproducerar sig om varje kvinna föder drygt 2,1 barn. Åtgärden är en politik som ökar svenska kvinnors benägenhet att föda fler barn. Detta kompletteras med en strikt reglerad invandring med samma syfte.

Grannfrun nickade!

-Det är inte färdigt än. Titta i sista kolumnen. De äldre ökar inte i Norge men ökar dramatiskt i Sverige. Det är det tyst om. Mycket tyst!

Grannfrun drog slutsatsen lika snabbt som vanligt.

-Volymen äldre över 64 år som invandrar måste vara mäktigt stor. Det är inte bara unga män som kommer.

-Eller så ljuger man om sin ålder i denna ända av livet också. När man kommer hit och är 50+, anger man åldern 64 år och går snart i pension. Det är så. Jämför man nämligen medellivslängden för män i kommuner där männen har varit sysselsatta i traditionellt tunga och slitsamma arbeten och där det har funnits många tomma lägenheter finns en vändning i livslängden hos män, som lever längre – det kan inte förklaras på annat sätt.

Grannfrun summerade:

-Man kommer hit som äldre i massor. Ljuger om sin ålder. Blir pensionär och försörjd för resten av livet. Får en lägenhet finansierad av bidrag. Blir svensk medborgare. Hyr kanske ut sin lägenhet förmodligen till flera papperslösa för att tjäna så mycket som möjligt om inte pengarna försvinner ner i fickorna på flyktingsmugglare och återvänder till sitt hemland som man flydde från och lever där på svenska skattebetalares bekostnad. När man dör anmäls inte det av de anhöriga som fortsätter att få pengar via den döde anhöriges bankkort.

Det insåg också den stora svarta pudelhannen som reste sig upp och ryckte i kopplet. Han ansåg samtalet uttömt. Jag följde dem ut till bilen.

Grannfrun tryckte ner sidorutan innan hon åkte.

-De döda invandrares poströster flygs hit vart fjärde år. Det är därför ”The Six” låter det pågå! Om folk förstod vad politiker är beredda att offra av skattebetalarnas pengar för en röst till, skulle väljarna strömma till Vallokalen på Nix to the Six och proteströsta.

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018 och även välja ministrar i Folkets regering. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa.;Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.
  • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
    Jens Hansevik · 1 år sedan
    Den här krönikan förklarar hur flyktingsmugglarna kan pressa in hur mycket folk som helst i ett utanförskapsområde.