QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Charlie Weimers krönika på Det goda samhället, lördagen den 20 mars: ”Moderaterna kan och vill men saknar mod” förvånade mig, men styrkte mig också i att den position som vi Nixare intagit i frågan om EU:s återhämtningspaket är korrekt.

Ett politiskt beslut av den här karaktärena är både operativt och strategiskt. Det operativa i detta fall är saldon av miljarder kronor vars tecken, plus eller minus, kan indikera om det är bra eller dåligt för Sverige. Det strategiska är om det innebär regelförändringar i avtal som är till förfång för landet i framtiden.

Det är illa för Sverige i båda aspekterna. Vi kunde konstatera det innan kampanjen 8 000 miljarder lanserades och inte mycket har förändrats i det beslutsunderlag som har lagts på finansutskottets bord och som nu är tillgängligt.

Den operativa delen är ett sammelsurium av procentsatser som ska tillämpas på BNI (Bruttonationalintäkten) och olika perioder som EU:s budgetperioder och framtida betalningsperioder. Det är anslag som gäller för olika år och likviditetsmässigt för andra betalperioder. Det finns rabatter för Sverige som upphörde december 2020 – och så är de med igen? Det påstås finnas en PM som ska vara till hjälp. Det är den inte. Det är samma sammelsurium.

Ledamöterna i Finansutskottet förmodas ta fram egna datorer, upprätta kalkyler på Excelblad och så småningom komma fram till ett saldo, plus eller minus. Detta är vad jag ägnade timmar åt efter att ha läst Charlie Weimers krönika. Jag hittade igen Charlies Weimers siffror i en tolkning av underlaget, en tolkning som jag förstår är rimlig.

Jag har jobbat sjutton år i Uppsala kommun och tolv som beredande tjänsteman i ekonomiska frågor och föredragande i kommunstyrelsen. Hade jag sammanställt ett underlag som det Finansutskottet fått i denna fråga och presenterat det för kommunstyrelsen så hade jag fått se mig om efter nytt jobb nästa dag. Så här ska det inte se ut.

Sverige är i skriande behov av en författningsdomstol med den för konstitutionsdomstolar självklara kompetensen att underkänna beslutsunderlag som inte är transparenta och lättbegripliga, och även upphäva beslut som fattats på grunder som inte uppfyller författningens krav på beredningskvalitet.

Jag får telefonsamtal och e-post från aktiva Nixare som varit i kontakt med finansutskottets olika ledamöter och bland annat moderaten Jan Ericson som sägs ha uppfattningen att Sverige tjänar på överenskommelsen. Det behöver inte vara så. Jan Ericson måste få tala för sig själv.

Men det jag får i återkoppling styrker mig i uppfattningen att beslutsunderlagen till Finansutskottet i den här frågan kan vara tjänstemannaaktivistiska. Politikerna ska inte få ett sakunderlag sammanställt så de kan se hur läget är – enkelt, svart på vitt, i sifferbelopp. De ska bli informerade om vilket beslut de ska fatta och ha full förtroende för informationen.

Så det strategiska! Det gäller tanken att kickstarta Europa med Keynesiansk stimulanspolitik. Det finns länder i Europa som i många tiotals år tillbaka kickstartat sina ekonomier varje år och är överbelånade och utan kreditvärdighet. De har inte längre egen förmåga att fortsätta med den politiken. De har dessutom lägre skatter än Sverige och bjuder sina invånare på en service inom vissa verksamheter i sina samhällskontrakt som svenska skattebetalare bara kan drömma om att få. Det gäller exempelvis pensionsvillkor och åldringsvård.

Detta handlar inte om Keynesiansk stimulanspolitik utan om ekonomisk moral. Nationalekonomi är en moralisk vetenskap. Det är inte så att ekonomiska regler i författningar ska kastas överbord när det är kris. Det är i kris de behövs. Under normala omständigheter behövs inte mycket av ekonomiska regler. Det är faktiskt nu de behövs, speciellt för länder som systematiskt missköter sina finanser.

Sverige fick sådana signaler från det internationella samfundet i inledningen av finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Detta efter att statsminister Olof Palme stått på den ”finansiella gaspedalen” varje år från 1970 till 1990. Det var överbryggningspolitiken. Nu är detta historia och vi har goda statsfinanser. Det vill många länder i EU profitera på. Vårt budskap ska vara ett eko från det internationella samfundet till Sverige av deras besked i början av 1990-talet: ”Sköt era ekonomier!”

I den nionde och senaste videon i kampanjen 8 000 miljarder ställs en fråga till Moderaterna och Kristdemokraterna om de står upp för moralen:

Eller är kompistrycket från Sossar och systerpartier nere i EU helt korrumperande? Väger de tyngre än svenska skattebetalare? Vi får reda på det på onsdag den 24 mars och ett JA då och inte NEJ torde också få konsekvenser för dessa två partier i valet 2022. Vi, Nixare, ska se till att väljarna minns.

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018 och även välja ministrar i Folkets regering. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa.;Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.