QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Redovisningen för det förlängda första året 13 december 2019 till 31 december 2020 är klart. Det har gått över förväntan och resultaträkningen ser preliminärt före revision ut så här:

Intäkter

Medlemsavgifter                149 000

Gåvor och donationer         208 194

Valplattformen                     14 005

Summa intäkter                371 199

 

Kostnader

Webbplatsen                         63 281

Valplattformen                   283 543

Bankavgifter                           8 579

Summa kostnader             355 403

Resultat                                15 797

 

Den ideella föreningen hade sitt konstituerande sammanträde den 13 december 2019 och uppgiften var enligt stadgarna att ”effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. Det ska ske genom att föreningens verksamhet ska vara så utformad att väljarna dagligen ska kunna registrera hur de vill rösta i kommande val, varvid det också dagligen framgår hur Riksdagens sammansättning kommer att se ut efter kommande val. Den ambitionen gäller från och med nu och alla kommande mandatperioder, så länge Sverige är en demokrati som tillåter föreningens ändamål och verksamhet.”

Det gjordes ingen budget utan pengar skulle samlas in, och så snart det fanns tillräckligt med medel till en vallokal för riksdagen skulle den byggas. Medlemsavgiften sattes till 500 kronor per år och målet första året var 100 medlemmar. Föreningen hade 31 december 2020 298 betalande medlemmar och en Facebook-grupp med mer är 3 500 medlemmar varav många varje vecka bidrog med gåvor och donationer.

Jag behöver inte övertyga er om att gensvaret var överväldigande. Övertygelsen är bergfast att ”The Six”, som de flesta vet är S, MP, C, L, KD och M och som har misskött Sverige de tre senaste mandatperioderna på det grövsta, ska ut ur riksdagen. Donationer på nivåer upp till 10 000 kronor var inte ovanliga, men den stora volymen var de många som varje vecka gav det lilla bidraget som sanna patrioter. Överraskande nåddes över 370 000 kronor redan första året.

Sedan kom besvikelserna. En vallokal måste ha hög säkerhet och diskussionerna med många medlemmar indikerade att valhemligheten måste beaktas, varvid vallokalen krävde internetbanksäkerhet. Det har den nu. Trots det utgör detta ett hinder på två sätt, dels när besökaren möter besväret med Swish-dörr och mobilt Bank-ID, dels inträder tveksamheter när det påminner om valhemlighetens stora betydelse.

Alltså – det finns ett motstånd som behöver övervinnas och att det kommer att övervinnas är den allmänna uppfattningen hos medlemmarna. Det kräver information och tålamod. Föreningens ekonomiska uthållighet är stor. Projektet är långsiktigt och kommer att finns så länge Sverige är en demokrati, vilket inte är givet med nuvarande utveckling.

Ett hinder var den ständiga frågan vad man skulle rösta på om man inte röstade på någon av ”The Six”. Det finns inget parti för patrioter. Det räcker inte att vare emot. Man vill vara för något. Så blev denna fråga nästa uppgift för insamling av pengar, och nu finns också ytterligare en vallokal: ”Folkets regering”. I den kan vem som helst gå in och välja sin drömregering. Där vaskas de personer fram som kan höja kvaliteten i partierna i ”The Six” – vilket är extremt angeläget – eller ännu hellre bildar nya partier som tar som sin sanna uppgift att som patrioter rätta till utvecklingen i Sverige. 

Detta om läget och nu lite om hur styrelsen ser på ordinarie stämman som enligt stadgarna ska hållas ”under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.”

Styrelsens uppfattning om läget är att det finns ett stort behov för en ung och växande folkrörelse, som den ideella föreningen Nix to the Six, att få träffas för både formella och informella samtal i en lokal i Stockholm en lördag eller söndag under våren. Ett hinder för detta i mars torde fortfarande vara smittspridningen av Covid-19. Praxis i rådande läge synes vara att många styrelser i bolag och föreningar har tagit sig friheten att förlägga ordinarie stämmor upp till två månader senare än vad stadgarna reglerar. Det innebär att en ordinarie stämma kommer att sammankallas under maj månad enligt beslut i styrelsen under februari om inte ni, som är medlemmar, inkommer med avvikande tunga synpunkter.

Det är nytt verksamhetsår och medlemsavgiften är fortfarande 500 kronor. Den kan betalas in via Swish till 1234 33 84 06 eller Bankgiro 5421-6270. Gör det! Vänta inte!

Anmodan att betala medlemsavgift meddelas på detta sätt och via e-post. Föreningen har bara e-postadresser till medlemmar som i samband med inbetalning av avgiften under 2020 också anmälde inbetalningen via e-post för att komma med i medlemsmatrikeln. Det finns medlemmar som vi saknar e-postadresser till. Hör gärna av er om det!

Avslutningsvis kommer en kampanj att startas av oss Nixare mot EU:s återhämtningspakt, som innebär att Sverige åtar sig lån på ett belopp mellan 145 och 190 miljarder kronor att betalas av mellan 2028 och 2058 genom att du beskattas under 30 år. Det är fyra länder i söder – Portugal, Spanien, Italien och Grekland – som ska kickstartas efter pandemin med huvudparten av dessa pengar. EU:s idé. Köpt av Stefan Löfven med hull och hår. Beslut i riksdagen i mars. Vi uppmanar folk att säga nej i vallokalen och därefter göra en sak till! Du kommer snart att få se vad och förmodligen le förtjust i mjugg!

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six 


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018 och även välja ministrar i Folkets regering. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa.


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.
  • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
    Thorsten Bergqvist · 1 år sedan
    Kämpa på! Ett problem är att slagorden är inom rimlighetens ramar till skillnad mot ”motståndarna” som övergett sakligheten till inbillningens överdrifter.