QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Har du svårt att svika den som sviker och bedrar dig? Tar du tillbaka din otrogna och trolösa make, maka, sambo eller vad det kan vara idag – en gång, två gånger, tre gånger eller alltid? Finns det något slutgiltigt streck för dig?

Sveket är effektivt. Demokrati fungerar på samma sätt. Frågan är om du som väljare förmår svika det parti som svikit och bedragit dig? När du drar tillbaka din röst undermineras makten för det parti som svek dig!

Men läget har förändrats av invandringen och globaliseringen på ett radikalt sätt och din röst betyder allt mindre:

Nu finns två stora lobbygrupper i Riksdagen som fortsätter att växa i styrka. Den ena kontrollerar ett antal riksdagsmandat med sina klanröster och det är Muslimska brödraskapet, som växer i styrka i takt med invandringen. Därmed ökar avståndet till urbefolkningens väljare för våra riksdagsmän samtidigt som de får en allt viktigare relation med fåtalet ledare för en lobbygrupp som levererar alltfler röster. Den fria massinvandringen torde ha ljumma motståndare i riksdagen. Dess nackdelar drabbar en alltmer marginaliserad urbefolkning. 

Den andra lobbygruppen har närmast ofattbara ekonomiska resurser till sitt förfogande och är det internationella finanskapitalet eller de stora bankerna och kreditinstituten. De växer i styrka i samma takt som Sverige lämnar ifrån sig makten att få bestämma över sina egna angelägenheter till mer övergripande och globaliserade organ, som EU, FN, IMF och liknande överstatliga organisationer. Mer om det finns här: 

Din roll som demokratins sista utpost försvagas ständigt. Det är lätt att resignera inför övermakten, speciellt när du bara går till vallokalen en gång var fjärde år och lobbygrupperna finns i riksdagen hela tiden. Det kanske inte upplevs som så fysiskt men definitivt mentalt av våra politiker. De vet vad lobbygrupperna vill. Redan minuterna efter det att vallokalen stängs vart fjärde år så monterar de ner folkviljan och tyr sig till dessa två lobbygrupper, som kan erbjuda röster i nästa val och fina jobb efter den politiska karriären.

I ett land som under viktiga skeenden i sin historia haft politiker som uppvisat korrupta och landsförrädiska egenskaper som när Ryssland 1809 helt enkelt plockade Finland av Sverige och Frankrike bemannade Sveriges tron med en av Napoleons fältmarskalkar befinner sig Sverige nu än en gång i ett liknande utsatt läge. De ryska och franska ambassadörerna var den tidens lobbyister. Igen kommer dagens riksdagsmän i historieböckerna att klassas som korrupta landsförrädare. För ofta ställs parti och personliga intressen över riksintresset.

En tredje maktfaktor är de muterade kommunisterna. Det blev inget revolutionärt läge under studentrevolten 1968. Kommunisterna kunde inte införa proletariatets diktatur och etablera den kommunistiska utopin. Det goda samhället med reformerade goda människor som var lojala med den upplysta elitens diktatur fick vänta.

Kommunisterna fick i stället etablera sin utopi genom infiltration. De har utan tvivel lyckats genom att sätta in sina lojala anhängare i chefs- och nyckelpositioner. Från dem började reformeringen av människorna, något som är oacceptabelt enligt liberal ideologi. Människan ska ha friheten att utvecklas enligt eget tycke. Därför var det viktigt att ta kommandot över skolan i syfte att avideologisera folket. Även historisk och kulturell kunskap behövde tas bort. 

Idag deltar till och med Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna som nyttiga idioter i denna personlighetsdanande indoktrinering. Konsekvenserna syns i de människor som hukande och med förlorad självrespekt vandrar i den ”politiskt korrekta korridoren” lyhörda för politrukernas och riksmedias budskap hur man är en god människa:

Hur stärks demokratin för en återmarsch till det som – igen – kan ge medborgarna ett land med trygghet och välfärd? Det är ett historiskt faktum att bara demokratier, som också är starka rättsstater, kan leverera välfärd.

Klansamhället är den diametrala motsatsen till rättssamhället. Klansamhällen bygger på hierarkier av ledare. De sköter rättsskipningen och äger alla tillgångar. Även det islamiska riket är som socialismen en världsomfattande utopi där eliter styr diktatoriskt:

Vad är vår uppgift? Att organisera väljarna och återupprätta folkstyret. Urbefolkningen kommer ännu en tid att vara i flertal. Vilka möjligheter erbjuds ännu en tid? De är följande:

  • Eftersom modern teknik finns och är tillgänglig är uppgiften att utnyttja den. Alltså: Bygg en vallokal på nätet och håll val! Den finns nu här på webbplatsen.
  • Eftersom potentialen är stor för ilska riktad mot de ledande politikerna, ska den användas för att sprida kunskap om Sveriges utsatta situation. Det sker!
  • Eftersom den ilskan ingjuter mod hos väljarna att besöka vallokalen och rösta bort ansvariga politiker bör hinder undanröjas för väljarna att kunna göra det. Även det sker!

Ett avgörande hinder är rädslan att besöka vallokalen för att den inte är säker. Men den är konstruerad enligt två principer som gör den acceptabelt säker för de flesta:

  • Den lagrar ingen viktig information. Här gör du om valet 2018. Du avregistrerar det parti du röstade på 2018. Programmets räknare för det partiet förlorar en enhet. Inga andra uppgifter lagras. Däremot lagras och knyts till ditt personnummer vad du gör fram till valet 2022. Du kan välja sofflockspartiet eller rösta på något islamiskt parti.
  • Vallokalen håller en internetbanks säkerhet. Du kommer inte in utan att ha passerat först en Swishdörr och därefter legitimerat dig med Bank-ID. Det är lika svårt för en hackare att ta sig in i vallokalen som in i en internetbank:

Om viljan och modet hos den svenska väljaren ligger i nivå med övriga demokratiska länder bland västvärldens demokratier kommer återtåget till demokratisk rättsstat och välfärd att lyckas, annars väntar först en period av växande otrygghet, inskränkt frihet och därefter ökad fattigdom. Herr och fru Svensson har den svenska nationens öde i sina egna händer.

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebook-grupp. Nu finns på Nix to the Six’ webbplats en nyligen publicerad Valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018. Nu kan du göra något åt att folkviljan inte får genomslag i politiken i riksdagen. Välj bort det parti av de ansvariga sex S, MP, C, L, KD och M som du röstade på 2018! De lyssnar inte på dig så länge som de får din röst. Du måste först svika de trolösa!Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.