QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Hon ställde frågan, grannfrun. Jag smakade på den ”Varför upprör koranbränningar muslimer?” Jag tänkte medan hon satte sig ner i trädgårdsstolen och hennes stora svarta pudelhanne sökte en bekväm sittplats i gräset och spetsade öronen.

Jag behövde tänka och svarade att den frågan har många bottnar.

-Vilken botten tar vi först, frågade grannfrun och såg uppfordrande ut. Vad har vi att välja på?

-Det bottnar i ett ursprung av psykologisk art som är svårt att förklara för det har med analytisk psykologi att göra.

-OK, skrattade grannfrun, de tre delarna i huvudet på oss människor, det medvetna, det undermedvetna och censurskyddet mellan delarna. Inte så komplicerat väl?

-Bra! Vi är halvvägs. Så här är det. Muslimerna har sökt sig till Sverige för här behöver de inte assimilera sig och vi har en generös kultur så de kan leva gott. De vill bo i parallellsamhällen och hittills tillåter vi det, men vi kommer inte på sikt att ha råd. Det kommer att kosta för mycket.  

-I sitt medvetande är det sätt muslimerna lever på minst likvärdigt med vårt. Kanske flertalet av dem tycker att deras klansamhälle med hövdingar och sharia är bättre än vårt demokratiska samhälle som bygger på rättsstatens principer med ett samhällskontrakt innehållande välfärd för en befolkning inom ett bestämt geografiskt område.

-Hejda dig, sa grannfrun. Det är en massa hål i det området i form av alla deras klanplatser. Samhällskontraktet gäller däremot överallt. De konsumerar vår välfärd även i klanplatserna, men det är mycket annat som inte gäller där: Som vårt rättssystem, kvinnosyn, hedersbegrepp, jämställdhet, frihet … jag kan göra listan hur lång som helst.

-Visst plockar de russinen ur kakan, och vi låter dem göra det. Men låt oss återvända till huvudets tre delar: Det medvetna, det undermedvetna och censurskyddet mellan delarna.

-I det medvetna hos en muslim finns deras kulturs överlägsenhet över alla andra kulturer i koranens besked att det i framtiden ska etableras ett kalifat omfattande hela världen. Det är lika ödesbestämt i deras tro som i alla andra religiösa och politiska utopier som lovar paradiset i olika former i framtiden. Det är starka bilder som erfarenhetsmässigt slutar i diktatur och erövringskrig. Historien är full av exempel från Djingis Kahn och framåt.

-Alternativet till det utopiska är att försöka bygga ett bra samhälle här och nu på jorden som vi gör byggd på det kristna kärleksbudet. Muslimer kan profitera på det och även låta sitt islamiska hat flöda över oss icke-muslimer som det utrycks i koranen, och i heligt raseri förstöra våra strävanden i förvissningen om att vi vänder andra kinden till. Styrka står mot svaghet. Ett stort brutalt hatiskt våldskapital står mot ett humanistiskt och svagt kärleksbud.

-Deras utopiskt drivna överlägsenhet finns i deras medvetna del av huvudet där det förenas med en stark tro som får sitt utlopp i deras känsloliv. Det legitimerar och styr deras handlingar. 

-OK, sa grannfrun igen. Hur ser det undermedvetna ut på andra sidan censurskyddet i deras huvuden?

-Tyvärr för dem - helt annorlunda. Undermedvetet vet de att de lämnat en underlägsen kultur i de flesta avseenden och flyttat till en överlägsen i det mesta. De vet det undermedvetet för det är därför de emigrerat hit. Men den vissheten ligger i det djupa undermedvetna undertryckt av det skyddande censurskiktet.

-Vår tokvänster pratar om strukturell rasism i vårt samhälle. Någon sådan finns inte mycket av, men i kulturer finns strukturella hinder för att organisera välfärd och i det muslimska samhället utgör koranens budskap ett sådant strukturellt hinder. Det vet de undermedvetet och det skulle vara en kulturell katastrof för deras muslimska identitet om denna medvetenhet skulle kunna passera censurskyddet och bli medvetet hos den stora muslimska massan. Speciellt skulle deras religiösa ledare och klanhövdingar falla som käglor. 

-Jaha, sa grannfrun, de som sätter eld på koranen bränner bort censurskyddet mellan muslimernas medvetna och undermedvetna jag. De sätter kniven i den existentiella svagheten i deras identitet som klanbundna muslimer. Det är den öppning hos dem som behövs för att assimilera dem i vår kultur. Det är koranbrännarnas mål att tvinga ut dem i ett möte på vår demokratiska arena med rättsstat i stället för sharia? 

-Jag tänker mig att mer än en majoritet av alla muslimer i Sverige inte har denna psykiskt betingade låsning i sitt censurskydd så starkt utvecklat, utan har en gott förhållande mellan sitt medvetna och undermedvetna jag. De är lika duktiga religiösa mystiker som vi är i urbefolkningen och vad bibeln är för oss är koranen för dem.   

-Men så har vi den fanatiska klicken med ett indoktrinerat censurskydd med tillhörande turbotryck. De fanatiker som alltid finns som betydande kraft vid alla samhällsförändringar och som nästan alltid tar kommandot. De där som under franska revolutionen slutskede rullade fram giljotinerna.

-De finns i överflöd i Sverige. Här finns 73 000 islamister. Vi vet det för den svenska skattemyndigheten hjälper till att samla in koranskatterna till de muslimska församlingarna. Du betalar det via din skattsedel. Det har ”The Six” beslutat i riksdagen i utbyte mot klanröster.

Den stora svarta pudelhannen reste sig upp och ryckte i kopplet. Han ville inte höra mer om Sveriges bistra framtid. Det ville inte heller grannfrun och de avlägsnade sig.

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebook-grupp. Nu finns på Nix to the Six webbplats en nyligen publicerad valplattform där du är välkommen att göra om ditt val i riksdagsvalet 2018. Nu kan du göra något om du anser att folkviljan inte får genomslag i politiken i riksdagen.Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.