QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Vänsterpartiet (V) ska inte vara med. De har aldrig haft någon avgörande makt. De har aldrig suttit i en regering, något det delar med Sverigedemokraterna (SD). Av dessa två partier kan därför formellt sett inte ansvar utkrävas. Det är ansvar som ges och utkrävs i våra val vart fjärde år.

Uppgiften för ”Nix to the Six” är att effektivisera de demokratiska institutionerna så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. Det innebär att kasta ut ”The Six” – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna – ur Riksdagen. Det är de sex partierna – och inga andra – som haft ansvar för landet de senaste mandatperioderna och det har bara blivit sämre.

Det borde räcka med det, men det gör det inte för frågan återkommer ständigt ”Varför är inte V med?” Varför inte ”The Seven?” När vi tar debatten visar det sig nästan utan undantag att det rör sig om olika felsyner eller missuppfattningar.

Det kan låta så här: ”Faktum är att Jonas Sjöstedts teater fick JÖK att gå igenom. Annars hade inte JÖK-partierna fått makten. Helt otroligt att du bara viftar bort Vänsterns ansvar!

Jonas Sjöstedt är partiledare för V och den som ”bara viftar bort” är jag, Hans Jensevik, och JÖK står för Januariöverenskommelsen som resulterade i att en minoritetsregering bildades bestående av Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP).

Det finns 349 mandat i Riksdagen. Hälften är 174,5 varför 175 mandat bildar majoritet. Nu har S 100 och MP 16 mandat – totalt 116 mandat tillsammans. Därför måste regeringen söka stöd från andra partier i alla ärenden som den lägger fram i dagordningarna till riksdagen så att en majoritet bildas i varje fråga. Det är speciellt för Sverige att kunna ha minoritetsregeringar. Normalt ska en regering i en demokrati bestå av så många partier med ministrar i regeringen att de förfogar över en majoritet i riksdagen.

Detta förfarande i Sverige kallas att riksdagen ”tolererar” en regering. Det ska underlätta regeringsbildningen efter ett val och det torde vara så fast mekanismen verkar i realiteten försvåra maktskiften. Maktskiften anses vara en indikation på en fungerande demokrati. Denna toleransprincip har även baksidan att regerandet sker kortsiktigt och utan handlingskraft med otydligt ansvar, och det blir således svårt att utkräva ansvar på valdagen för väljarna.

Vår demokratis nålsöga är själva beslutet i riksdagen om regeringens utseende efter ett val. I det beslutet tydliggörs ansvarsfördelning under resten av mandatperioden. Har V ett ansvar härvidlag? Ja, men det är ett nedtonat ansvar. V har 28 mandat. Adderas dem till de som S och MP har uppnås 144 mandat och det är långt under de 175 som behövs för majoritet.

Dessa få mandat för V tillsammans med V:s ideologiska position gör att det ansvar som V har är i stort obefintligt. V har att rösta på de förslag som S lägger. Sådant sker regelmässigt. Ingen kan påstå något annat. V kan frondera om S ger sig ut på utflykter högerut, men då finns i regel en majoritet åt det hållet som gör V obehövligt. I princip har S att bara räkna in V:s röster.

Tillbaka till nålsögat! En vänsterregering förfogade alltså då, vid regeringsförhandlingarna efter valet, över 144 mandat (S+MP+V) och det fattades 31 mandat för en majoritet på 175 mandat. Centerpartiet fick just 31 mandat i valet 2018, precis vad som behövdes för att bestämma i regeringsfrågan. Det var i sig ointressant, men skulle snart helt oväntat bli mycket viktigt.

Alla såg fram emot att M med 70 mandat, C med 31, KD med 22 och L med 20, vilket samlade 143 mandat skulle bilda en minoritetsregering stödda av SD:s 62 mandat. Med sammantaget 205 mandat var valmatematiken klar. Utslaget var enligt folkviljan. Nu skulle migrations-, integrations- och kriminalpolitiken stramas till enligt denna vilja.

Men i Riksdagen finns också lobbygrupper och en betydande sådan som sitter på mer än 20 mandat genom klanröstning är Muslimska brödraskapet (MB). De mandaten har de senaste valen mestadels fördelats på S, MP och C och nu ville MB ha betalt. Vilken order som utgick till Centerpartiet är inte svårt att förstå och regeringsbildningen började ta tid. C började successivt orientera sig vänsterut mot S under stora åthävor som dimridåer.

Det finns försiktigt räknat 1,2 miljoner icke assimilerade invandrare i Sverige och av dem är 700 000 muslimer. Säg att cirka 400 000 har hunnit bli svenska medborgare och har rösträtt i riksdagsval. I valet 2018 gav 18 558 röster för ett parti ett mandat. 400 000 röster är således minst 21 mandat i riksdagen. Säg att MB kontrollerar ett femtontal av de mandaten genom klanröstning. I alla frågor i riksdagen kan MB förhandla med ”The Six” om fördelningen av klanrösterna i kommande val. Idag gäller det valet 2022. I kommunalval krävs inte medborgarskap varför klanröstningen får större genomslag där. (I detta avsnitt har uppgiften om antalet muslimer i Sverige rättats till 700 000, tidigare uppgift på grund av textbortfall angavs till 1,2 miljoner.)

MB:s första prioritet är fortsatt fri massinvandring och ingen är väl förvånad över att det också blev resultatet i det förslag till framtida migrationspolitik som just förhandlats fram. Vilken annan förklaring finns? Det antyder också att ”The Six” ställer partiintressena över riksintresset som det framgår av folkviljan enligt opinionsundersökningar, som visar att över 60 procent vill ha en mycket restriktivare invandring.

Tillbaka till nålsögat ännu en gång! Mycket skickligt lyckades C profilera sig genom JÖK och göra S till regeringsbildare. Mycket skickligt lyckades C också få med L, som lade C:s ansvar för denna manöver i ett visst töcken för väljarna. På det sättet gav L med sina 20 mandat S en bredare maktbas på 175+20=185 mandat. Vem höll i taktpinnen under den processen? JÖK:ens 73 punkter fick inte heller komma hotande nära MB:s intressen. Det kan konstateras att dessa punkter ligger långt vid sidan av vad folkviljan ansåg vara viktigast.

Allt detta är uppenbart för oss i Nix to the Six. Och kanske har MB lovat att även hålla L ovanför spärren i valet 2022?

Den svenska väljaren avger sin röst i cirka 7 fall av 10 till de trolösa politikerna i ”The Six” en gång vart fjärde år. MB, som är klassad som terrororganisation i många länder, är med i riksdagen med ”The Six” varje dag, varje timma, varje minut.

Trolösa riksmedier stöder vad som pågår och förvillar dagligen väljarna genom att framförallt spegla V:s göranden och låtanden, låt mig få citera: ”Jonas Sjöstedts teater”. V och SD antyds vara de onda krafterna i den svenska korrupta politiken.

Slutsats: V och SD ska inte vara med. De korrupta landsförrädarna finns på annat håll. De är ”The Six”.

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six

 

Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebook-grupp


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.