QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Krig genom ombud eller proxykrig är en typ av krigföring som blivit allt vanligare efter andra världskriget. Syftet är att stater kan föra krig mot nationer utan att det väcker uppmärksamhet. Det är i regel en stat som för krig mot en nation. En stat är det maktcentrum som tillfälligt har makten. En nation är något mer bestående och kan beskrivas som ett urfolks identitet. Nationen har en gräns, flagga och ofta ambitionen att vara en rättsstat.

Putin har makten i Ryssland och driver ett proxykrig mot Ukraina. Det vet vi men sannolikt inte invånarna i Ryssland eftersom medierna i ett sådant krigförande land tiger om det.

Makten i Sverige har ”The Six” och de för på motsvarande sätt ett proxykrig mot nationen Israel under de svenska gammalmediernas tystnad. ”The Six” är S, MP, C, L, KD och M, de som haft makten de senaste mandatperioderna när allt blivit sämre i Sverige hur man än mäter.

Vad handlar det om? Hur blev det så här? Det finns flera händelser av central betydelse för det uppkomna läget mellan israelerna och palestinierna och den första ägde rum 1948. FN fattade i januari 1948 beslut om en delningsplan för området som beboddes av cirka 700 000 palestinier och cirka 1 000 000 israeler. I bakgrunden fanns Arabförbundet som inte ställde upp på detta och organiserade ett krig som skulle utplåna israelerna. Israelerna hade förutsett vad som skulle ske och försvarade framgångsrikt sitt tilldelade område.

Områdena som tilldelats palestinierna ockuperades under kriget av två andra arabländer: Västbanken av nuvarande Jordanien och Gazaremsan av Egypten. Det slutade med att palestinierna blev fångar i sitt eget tilltänkta land i läger som kom att administreras av FN-organet UNWRA. Alltså, drygt 700 000 palestinier fick flyktingstatus av FN och i denna överenskommelse med Arabförbundet lovade FN att dessa 700 000 skulle få återvända till Israel och få bli medborgare i Israel. Det kunde inte Israel gå med på och kan inte det än idag av lätt insedda skäl, som jag återkommer till.

Arabförbundet förde palestiniernas talan och har sedan dess funnits i bakgrunden och fört samma politik, som sedan dess har kallats de tre vägrans politik:

  • Vägran att erkänna staten och nationen Israel.
  • Vägran att ta ansvar för flyktingarna.
  • Vägran att kompromissa för varaktig fred. Därför har alla försök till fred också misslyckats.

I vägran att kompromissa låg kravet på att flyktingarna ska få återvända till Israel och få bli medborgare. Arabförbundet vet att födelsetalet är mycket högre för en befolkning som lever på bidrag från FN och där varje man kan ha och ofta har fyra hustrur och en arbetande israelisk befolkning där man har engifte.

Idag har dessa 700 000 växt till ca 5,5 miljoner personer, vilket indikerar en tillväxt av befolkningen i underkant av 3 procent. Vore de medborgare i Israel skulle de snart bli i majoritet i demokratin Israel, det enda landet i Arabvärlden som är det, varefter Arabförbundet skulle få fria händer att verkställa sitt hot.

Valet för Israelerna är att stödja Arabförbundets gisslantagande av palestinierna, som är en form av etnisk rensning eller själva bli utsatta för en ny genocid, ett avsiktligt och systematiskt folkmord.

Folkrätten stödjer Arabförbundets ståndpunkt och det är också Sveriges linje.

Sverige kör alltid hemsnickrat och det gör oss ensamma som aktörer i Västvärldens demokratier till irritation för allt fler. Den vecka detta skrivs portas svenskar som turister av länder till och med inom EU för vår avvikande hantering av Coronapandemin.

Det är inte utan förvåning omvärlden ser på den fria massinvandring Sverige har från Arabvärlden och Afrika och speciellt dess muslimska delar. Det ska ses som en generös gest för att demonstrera att Israels hållning i synen på skillnaderna i födelsetal är nonsens. Men med en sådan politik kan man genom framskrivningar av befolkningsutvecklingen visa att urbefolkningen i Sverige blir i minoritet runt 2043 och muslimerna är i majoritet cirka 2050. Vad händer i Sverige då? Blir Sverige då en teokratisk islamisk diktatur som Iran idag? Kanske får Israelerna i mitten av detta sekel ett kvitto på att deras politiska hållning varit korrekt? Och inte Sveriges ”The Six”!

I sexdagarskriget 1967 förlorade Egypten sin kontroll över Gazaremsan och hela Sinai, Syrien förlorade Golanhöjderna och Jordanien förlorade Västbanken. Israelerna såg möjligheter till fred och startade ett program på Gazaremsan, som man nu hade kontroll över. Det skulle ge de palestinska familjerna egna hem, skolor, jobb, vatten och avlopp etc, som Israel betalade. Men i bakgrunden fanns Arabförbundet med sina krav och FN utfärdade resolution 31/15 och 34/52 som fördömde programmet och hävdade att det utgjorde ett brott mot flyktingarnas oavvisliga rätt att återvänd till Israel och där bli medborgare. Israel lämnade Gazaremsan och alla vet hur de belönades för det. Det finns kulturer där eftergifter uppfattas som svaghet och möjligheterna att ta för sig mer.

Staten Sverige stödjer envist Arabförbundets linje och den 30 oktober 2014 blev Margot Wallström den första utrikesministern i EU som erkände en palestinsk stat. Det minskade inte det lågintensiva krig som förs av palestinska aktivister på gränsen till Israel från Gazaremsan, som finansieras inte bara av bidrag som Sverige ger till FN-organet UNWRA utan också genom direkta bidrag till palestiniernas olika organisationer.

Genom UNWRA har slussats och slussas – även nu – stora belopp bidragsmedel från FN:s medlemsländer. Dock har under senare år många länder strypt sin bidragsgivning till palestinierna genom UNWRA medan andra gått in med mer och kompenserat bortfallen, så exempelvis Sverige i den takt vår nordiska grannar Norge, Danmark och Finland på sakliga grunder successivt dragit sig ur UNWRA.

Varför ska en dubbelarbetande, högproduktiv, nettoskattebetalande, övertidsarbetande sjuksköterska med undermåliga semestervillkor på Akademiska sjukhuset i Uppsala via sin skattsedel finansiera UNWRA:s cirka 30 000 anställda där chefer kan ha månadslöner i underkant av 200 000 kronor och via andra bidragskanaler betala qassamraketer som skjuts från Gazaremsan på israeliska städer?

Det är den politik ”The Six” för. Skulle nationen Sverige verkligen föra denna politik om en tredje statsmakt – medierna – uppfyllde sin roll i en nationell rättsstat?

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six

 

Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebook-grupp


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.