QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Jag har en fråga till Hans Jensevik: ”När går det åt skogen för kommunerna?” Jag fick frågan den 18 maj 2019 på Swebb-TV:s konferens i Stockholm. Det var då tanken på Nix to the Six föddes.

Jag får ständigt frågor och mina svar uppfyller sällan förväntningarna. En vanlig reaktion är att jag ska ta kontakt med våra riksdagsmän och tala dem tillrätta. Även på majkonferensen såg deltagarna våra riksdagsmän som förnuftiga beslutsfattare som bara behövde informeras om verkligheten. Då skulle landet styras bättre. Mitt svar överraskade:

”Det går åt skogen för kommunerna när det går åt skogen för Sverige. Som ekonom resonerar jag som så att det finns förnuft och marknad. Och finns det inget förnuft blir det marknad. Och marknaden är ett skoningslöst folkuniversitet, och vi har en kris framför oss. Det är ingen idé att vi gör något. Det bästa är att vi inväntar krisen så att marknaden får jobba med dem som vi inte når. För marknaden kommer att nå alla. Det ska ni ha klart för er!”

Idag är det 27 maj 2020 – ett år efter konferensen. Jag blev mer än sannspådd. Det är ungefär tio år mellan kriserna i ekonomin. Nu kom det inflygande en ”svart svan” i form av en Coronapandemi och världen har ekonomierna stängts ner. Parallellt ska två andra kriser hanteras som beror av varandra och som ingen lär komma undan. Det får konsekvenser av olika slag för alla. Men låt oss lyssna vidare:

”Vi ekonomer har samma etik som läkarna. Vi ställer diagnos och föreslår åtgärder. Och läkarens värsta patienter är missbrukare. Det är kanske en på tio. Vi ekonomer i Sverige har tio missbrukare på varje tiotal politiker. Vi når dem inte. Vad gör en läkare som möter en missbrukare som inte vill acceptera diagnosen? Jo, han föreslår en återbesökstid om kanske ett år. Han går vid sidan. Han väntar på att ett behandlingsfönster ska dyka upp. Och det är det vi ekonomer gör nu. Vi tar det lugnt för marknaden finns där framme. Och vi går vid sidan av politikerna. Dessutom är inte säkert att de politiker som vi går vid sidan om nu kommer att ha något med framtiden att göra. Det är så vi ser på tillvaron. Vi kan inte göra något. Vi inväntar krisen!”

Det var nog inte det som åhörarna ville höra. Att politikerna var simpla missbrukare av makt! Onåbara! Ansvarslösa! Vegeterande på Sverige! 

De flesta västländer som är fungerande demokratier har genomgått vad man skulle kalla ”den demokratiska revolutionen”. Den har ännu inte ägt rum i Sverige. Under en demokratisk revolution kopplar folket upp sig till de styrande församlingarna genom fria val och det sker på sådant sätt, enligt en upprättad författning, att folket kan välja de politiker de vill ha och i nästa val avsätta de politiker som de inte vill ha – och välja nya. Det är inte möjligt i Sverige.

Mitt svar ledde till en diskussion om behovet av en bättre författning, och ni som följt debatten här vet att sådana överväganden pågår. Minst sex defekter i vår Regeringsform kan lätt indikeras. Det finns fler. Jag menade dock att det inte räckte med att skruva på författningen. I Sverige har en mycket stor andel av befolkningen ännu inte tagit åt sig den demokratiska samhällsandan. Man kan inte ha demokrati i ett land där folket saknar demokratiskt sinnelag.

En demokratisk revolution skakar om ett folk så att det blir medvetet om att de som väljare är demokratins sista utpost. Hur är det i Sverige? Här är väljaren uppfostrad att gå och rösta, och valdeltagandet är mycket högt. ”The Six”, som är S, MP, C, L, KD och M, vet att de har urbefolkningens röster som i en liten ask i varje val. ”The Six” består av ett S-parti och fem andra som har som bästa gren att ta rygg på S i de flesta frågor.

Omedelbart efter valen sviker ”The Six” väljarna och ”kör sitt race” som dikteras av Muslimska Brödraskapet. De förfogar genom klanröstning över ett 30-tal mandat i riksdagen som de kan fördela mellan ”The Six” beroende på hur förhandlingarna går. Ju närmare spärren ett parti ligger ju tjänstvilligare är de att gå Muslimska Brödraskapets till mötes. Det kallas korruption i andra länder. Att inte se det är en av bristerna i det demokratiska sinnelaget hos urbefolkningen, som låtit sig svikas av ”The Six” efter de senaste valen.

Vilka sviker? Inte urbefolkningen, för de har till höger Sverigedemokraterna, som de inte kan rösta på för de är enligt ”The Six” nazister. Inte Vänsterpartiet till vänster, för de är enligt ”The Six” kommunister. Urbefolkningen lägger sålunda sina röster på något av partierna i ”The Six”. Det är i praktiken röster på Muslimska Brödraskapet och islamism.

Det finns 1,2 miljoner muslimer i Sverige. Säg att 600 000 har hunnit bli svenska medborgare och har rösträtt i riksdagsval. I valet 2018 resulterade 18 558 röster för ett parti i ett mandat. Muslimska Brödraskapet kontrollerar således ett 30-tal mandat.

Efter midsommar publiceras på den här webbplatsen en Vallokal där du som röstade på någon av de sex partierna i ”The Six” i valet 2018 kan göra om ditt val. Du går in och avregistrerar din röst för det parti du valde 2018 och väljer en av två andra möjligheter: Gruppen islamiska partier eller Sofflockspartiet. Tillhör du urbefolkningen föreslås att du ligger kvar på Sofflockspartiet tills ordinarie val 2022 och röstar då – om tillståndet i landet tillåter att val kan hållas.

Det har hänt mycket i Sverige sedan valet 2018 och det finns en stor ilska i valmanskåren. En ilska som kan få utlopp i handling som stärker demokratin och sätter tryck på riksdagen. Våra riksdagsmän kan snart dagligen följa hur mandaten de sitter på försvinner. De visas av diagrammet på den här webbplatsens startsida, dvs de sex staplarna töms efterhand som folk röstar.

En Svensk sommar kan ta sin början i slutet av juni genom att urbefolkningen använder den Vallokal som kommer att finns här, och går in och väljer bort de partier som de tidigare gav sitt förtroende. Kanske det demokratiska sinnet inte infinner sig hos svensken. Kanske den arabiska våren fortsätter i Arabvärlden. Där utvecklas ett demokratiskt styre – men inte här. 

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six

PS. Om en majoritet av väljarna utnyttjar den här möjligheten framtvingas sannolikt ett extraval. DS.

 

Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebook-grupp


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.