QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det tillhör Sverigebilden att svensken bor i landet med världens bästa rättsstat. För att befästa den delen av Sverigebilden pekas finger åt Ungern så fort tillfälle ges. De sysslar nämligen inte med fri massinvandring som Sverige gör. När det här skrivs har Sverige fått med sig de nordiska grannländerna i en bekymrad skrivelse till EU och cirkusen är igång igen.

Vad är rättsstaten? Rättsstaten omfattar alla i ett land och det är vår uppfattning om hur vi i alla skarpa lägen i varje sekund av våra liv ska bete oss för att handla enligt lagar, justa principer och allt det där sinsemellan. Luddigt? Filosofiskt är frågan hur man gör med oregerliga människor och stater. Principerna är legalitet, rättssäkerhet, öppenhet och ansvarsutkrävande när myndigheter fattar beslut eller när politiker styr sin förvaltning. Det gäller på varje kvadratmillimeter inom ett land – rättsstaten är alltså knuten till en nation.

Det är således ovanstående egenskaper som krafter med maktambitioner vill bryta ner för att i sin yttersta form införa diktatur. Det är demokratiers uppgift att ständigt reformera, effektivisera och förbättra rättsstaten så att den står emot sådana krafter. I detta spel är du, som den enskilda väljaren, rättsstatens sista utpost. Du och jag och alla medlemmar och supporters till Nix to the Six ska se vårt kärleksförhållande till rättsstaten och demokratin som vårt naturliga och självklara etos. Hur ensamma och få vi än är bestämmer det hur Sverige lyckas med uppgiften att värna rättsstaten – och hur morgondagen kommer att bli.

En antites kan förtydliga läget. Platser där klaner härskar är inte rättssamhällen av främst två skäl:

  • I klanmedlemmens huvud finns inte den rumsliga bilden av en nation, utan klaner finns på platser där den klan som är i majoritet bestämmer.
  • Vid oregerlighet finns ingen objektiv rätt utan individen får söka sin rätt av klanledaren och principen för denne är att skapa harmoni.

Sedan historiens begynnelse har klansamhällen karaktäriserats av inbördes fiendskap som inte sällan lett till krig, och det ser vi också idag i Arabvärlden som är full av konflikter. Samhällen med klaner är sällan trygga platser som kan erbjuda hög välfärd.

Ser vi inte detta idag när polisen kommer ut till vad vi kallar utanförskapsområden och möts av klanens ”grabbar”, som är klanens polis, med beskedet att, ”detta är inte Sverige”? Varje ingripande på platsen ”utanförskapsområde” som misslyckas är ett misslyckande för rättsstaten Sverige. Den typ av lågintensivt inbördeskrig som karaktäriserar klansamhällen finns nu också i Sverige och våra rösträknande politiker ser mellan fingrarna med detta. Den friheten våra makthavare tar sig genom den attityden är ett brott mot rättsstaten Sverige.

Vad brister? Sverige har en marxist-leninistisk typ av författning där följande sex defekter kan påvisas:

  • Författningsdomstol saknas. Lag finns men ingen polis, och där polis saknas är allt tillåtet. Enligt EU-lag ska Sverige ha författningsdomstol. Det har Sverige rundat genom att alla domstolar kan omvandla sig till författningsdomstolar. Det skedde exempelvis gällande lagen om ”de ensamkommande”, och det misslyckades. Lägre rätt tillämpade detta, varvid beslutet överklagades och gick till en högre rätt som tillämpade lagen. I Sverige kan beslut av författningsdomstol alltså överklagas till en högre domstol – med rätt åsikt!
  • Sverige är en enhetsstat vilket betyder avsaknad av maktdelning. Med maktdelning i Sverige avses att politikerna har den beslutande makten och myndigheterna den verkställande enligt traditionen från rikskansler Axel Oxenstiernas tid efter Gustav den andre Adolfs död 1632 och drottning Kristinas förmyndarskapsregering. Det finns ingen politisk maktdelning av typ flerkammarsystem. Sverige har en kammare i Riksdagen som tillsätts och fungerar som en kommunistisk folkkongress.
  • Våra författningar (Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Successionsordningen) ändras genom beslut i Riksdagen och inte av folket genom folkomröstningar. Folket ska hållas okunnigt om politikens regler, dock inte så i exempelvis Ungern.
  • Vanligtvis finns ett majoritetskrav vid regeringsbildning att regeringen ska vila på en majoritet i Riksdagen. Men i Sverige finns en minoritetsregel som säger att regeringen bara behöver tolereras av Riksdagen. Det ger småpartier oproportionerligt stor makt.
  • Partistöd är tillåtet, vilket tillåter att partier disponerar skattebetalarnas pengar för politisk verksamhet. Det har lett till att partierna mer är som reklambyråer än som medlemsorganisationer. Vad som är demokratins livsnerver har amputerats.
  • Äganderätten har en svag ställning i våra författningar, vilket bland annat illustreras av att polis och tull ser på när internationella stöldligor gör sina razzior i Sverige och får lämna landet utan åtgärd. Det är till och med så förberett i våra författningar att det inte står inskrivet i dem att Sverige ska var en rättsstat. I klansamhällen äger ingen något och inte i marxist-leninistiska stater heller.

”Det är ingen som går och sätter sig i publiken på en fotbollsmatch utan att kunna offside-regeln. I Sverige förstår få i den politiska publiken när det är offside i politiken. Men det ska heller inte folket veta i ett land där författningen i sina former är marxist-leninistisk och att det är maskerat genom den konstitutionella demokratins begrepp. Här kallas Politbyrån för Regering och Folkkongressen för Riksdag.”

Ovanstående citat är en slutsats allra sist i den tidigare krönikan ”Sosse-bäddat för en Begler för Tegnell?”, som visar hur en minister, med partiets välsignelse, avskedar en generaldirektör av politiska skäl och klarar sig från det. Förloraren är rättsstaten och vinnarna politiken. 

Jag vill sluta med något positivt. Man pratar om den horisontella och den vertikala rättsstaten. Den horisontella är hur vi medborgare i Sverige behandlar varandra i vardagen och där fungerar rättsstaten enligt internationella mätningar världsledande – få slår oss i tillit till varandra.

Det är däremot illa när det gäller den vertikala rättsstaten där du som väljare finns nederst och våra rikspolitiker överst. Som väljare är du sedan några mandatperioder frikopplad från det vertikala rättssystemet. Det är din uppgift att koppla upp dig igen om du tillhör de demokratiskt sinnade på denna planet. Välkommen till Nix to the Six!

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six

 

Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebook-grupp


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.