QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Det finns yttranden som en del älskar och andra hatar. Jag tillhör den senare kategorin när det gäller rubrikens utsago. Jag hörde den för ofta under mina sjutton år i Uppsala kommun. ”Ta in en från trottoaren som har körkort” eller ”Ta in en från trottoaren som kan torka gamlingarna” – ja, någonstans. Den som yttrar dylikt har kompetensförakt.

Jag tål inte attityden av en saklig anledning. Det gäller sambandet mellan välfärdsnivån i ett land och folkets genomsnittliga kunskapsnivå. Här gäller ett direkt samband i meningen att hög kunskapsnivå resulterar i hög välfärd och låg kunskapsnivå låg välfärd. Det är fakta som möter vid granskningar av länder världen runt. Nivelleringen nedåt har skett länge i Sverige, och nu under krisen blir den synlig i en kompetensnivå som dödar våra äldre på våra äldreboenden. Där finns varken chefskap eller vårdkunskap av godtagbar standard. Slutsats: Människor med fel attityder styr och ställer i offentlig sektor. 

Sverige före studentrevolten 1968 var ett annat land, som jag är uppväxt och fostrad i under 1950- och 1960-talen. Det var en annan samhällsanda då med andra attityder till kunskap och yrkeskompetens. Arbetets specialisering var viktig. Rätt man på rätt plats var något som ansågs som självklart. Yrkesstolthet gjorde Sverige till en tigerekonomi. Det senare betydde att Sverige hade en ekonomisk tillväxt och skapade en välfärd som omvärlden beundrade. Denna andra samhällsanda, som är svår att förklara, försökte Patrik Engellau få fram i en video med mig: 

Slutsats: Det är inte bara folks attityder som är fel utan ett helt folks samhällsanda ända från våra ledare i riksdagen och neråt. Vad leder det till?

Sveriges äldre och framför allt äldreäldre dör i äldreomsorgen i våra kommuner under Coronapandemin på grund av vanvård. Högkvalitativ äldreomsorg, som har funnits och varit huvudsyftet, har i händerna på råa rösträknande politiker i rådande samhällsanda glidit över till en verksamhet som i många fall sysselsätter invandrare med undermålig utbildning. Att detta sker nu behöver jag inte dokumentera. Det meddelas i de flesta media.

För att göra detta möjligt inrättades för flera år sedan en helt statligt betald ”extratjänst” som var fackligt förhandlad med tillgång till arbetslöshetskassa och de rättigheter som normalt finns på arbetsmarknaden. Det gick ut på att anställa en person i ett yrke ofta helt utan utbildning, som skulle jobba tillsammans med yrkesutbildade med i stort sett samma lön. Det skedde i stor omfattning i våra kommuner (se videon:

Budskapet från politikerna till yrkesutbildade blev att deras kompetens värderades ner. Fanns exempelvis tanken hos dessa empatilösa politiker att en undersköterska normalt har en utbildning på två år? Personer med yrkesambitioner, med minnen från en yrkesutbildning de satsat helhjärtat på och som de kanske fortfarande betalade studielån för, tröttnar och söker sig till andra jobb. Den fråga som de ställer:  ”Varför ska jag utbilda okunniga invandrare i mitt jobb som redan har samma lön som jag? Vad har jag för det! Jag drar!” Det sorteras ut kompetent folk från välfärdens verkstadsgolv ute i kommunerna och in kommer – ja, vadå?

Till bilden hör att politikerna vet att de i varje val har en trogen urbefolknings röster som i en liten säker ask utan att behöva anstränga sig. Invandrarnas röster däremot är svårare att få. Muslimska Brödraskapet förfogar över cirka 30 mandat i riksdagen och har en stark position i förhandlingar med ”The Six” (dvs S, MP, C, L, KD och M). Dessa 30 mandat fördelar Muslimska Brödraskapet genom klanröstning. Detta kallas korruption i andra länder. 

Den här videon

 

visar hur kommuner snurrar runt invandrare med hjälp av medel i form av etableringsersättningar, extratjänstpengar, arbetslöshetskassa, försörjningsstöd och AMS-åtgärder i åratal. Borgarna lovade i valet 2018 att avveckla extratjänsten men den finns fortfarande kvar med vissa inskränkningar som en övre bidragsgräns för lönen på 20 000 kronor. Den är fortfarande mycket lönsam för kommunerna. Snurret fortsätter och våra äldre misshandlas i en äldreomsorg som jämfört med läget för 30 år sedan inte längre når de kvalitetsmål som gällde då.

Merit Wager skrev i Dagens Samhälle om ovanstående under rubriken ”Kanske borde alla hemtjänstbrukare få tolk?” 2 oktober 2019. Hon skriver om vad en invandrad bekant till henne som heter Ahmed och är från Irak hamnade i för läge när han tog ett jobb för att dryga ut lönen.

Han hade fått en kort introduktion, nycklarna till en bil och en lista med brukarnas namn och adresser. Han visste inte vad han skulle hjälpa dem med men det hade gått bra. Alltså, fick Ahmed utbildning av pensionärerna som han besökte.

En annan kväll var de två, Ahmed och en utbildad kollega och de besökte bland annat en pensionär som fått en stroke. Nu lärde sig Ahmed vad det var och hur man gjorde då. Hade han varit ensam så hade denne pensionär kunnat dö. Samma kväll på ett annat ställe behövde en man en insulinspruta. Ytterligare en ny kunskap för Ahmed.

Extratjänsterna var arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) förtjänst. Volymerna var stora, uppemot 15 000 personer hade sådana tjänster och fram för allt i kommunerna. Här svarar hon på en fråga i riksdagen om extratjänsterna. Vad gör Ylva Johansson idag? Hon är EU-kommissionär för hur unionens migrationspolitik och politik för inre säkerhet ska formas. Är det ett avancemang på kompetens som det står att det ska vara i våra grundlagar?

Syftet med den ideella föreningen Nix to the Six är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. Det innebär i praktiken att ”The Six” ska röstas bort. Det är demokratins spelregler och Nix to the Six går den demokratiska vägen. Väljarna är demokratins sista utpost. Du uppmanas därför att inte rösta på ”The Six” i nästa val. Det är inte du som svikit de sista tre mandatperioderna då det bara blivit värre.

Nu finns det många utbildade och kompetenta invandrare som ingår i arbetslag och inom några månader är lika högproduktiva som sina yrkesvana kollegor och som ser Sverige som sitt land för framtiden. Ni är välkomna. Skötsamma människor är aldrig något problem. Vi inbjuder er till Nix to the Six så snart ni förstår att här i Sverige klanröstar man inte.

Hans Jensevik

Ordförande i Nix to the Six

 

Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebook-grupp.


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.