QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

I Sverige finns sedan fredagen den 13 december 2019 en klassisk svensk ideell förening med namnet ”Nix to the Six”, som är politiskt och religiöst obunden. Uppgiften är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. I praktiken innebär det att kasta ut ”The Six” – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna – ur Riksdagen och ersätta dem med andra mer kompetenta och ansvarstagande riksdagsmän. Det är de sex partierna – och inga andra – som haft ansvar för landet de senaste mandatperioderna och det har bara blivit sämre.

Hur ser vi på läget? Det kan finnas cirka 12 miljoner människor i detta land som kan klassificeras på olika sätt. En uppdelning är i folkbokförda och de var 10 327 589 personer sista december 2019. De som inte folkbokförda är dels de som befinner sig här lagligt, och säg att de är ca 0,5 miljoner, dels de som är här olagligt (papperslösa), som kan beräknas till cirka 1,2 miljoner. Men ingen vet säkert. I Särna ängar i Borlänge finns en undersökning som visar att vattenförbrukningen och sopmängderna har sådana volymer att det där kan bo tre gånger antalet folkbokförda. Hur det är i övriga diasporor och totalt sett vet kanske myndigheterna?

En för vårt syfte relevantare indelning är 2+5+1 miljoner urbefolkning och 1+1+1 miljoner invandrare.  Det skulle schematiskt kunna vara:

  • 2 miljoner urbefolkning, som är medvetna och bekymrade sedan länge över utvecklingen i Sverige och inte ser någon väg ut, exempelvis dagliga läsare av DGS.
  • 5 miljoner urbefolkning, som tillhör den stora massan naiva och likgiltiga, som ofta drabbas hårt vid sociala konvulsioner. Denna kategori fick ständigt fylla på Napoleons arméer efter franska revolutionen 1789 och Hitlers arméer efter Kristallnatten 1938 då Nazisterna konsoliderade makten i Tyskland och startade andra världskriget.
  • 1 miljon urbefolkning som innehåller de extrema, de okunniga, de maktfullkomliga och makthungriga politiska spelarna, som tar sig fram till makten eller försvarar sina maktpositioner, kort sagt de för vilka person- och partiintressena står över riksintresset.
  • 1 miljon invandrare som är medvetna om läget i Sverige och inte har någon högre önskan än att få assimilera sig i en kultur, som är vida överlägsen den de flyttat ifrån.
  • 1 miljon invandrare som är här som ekonomiska flyktingar och blir försörjda av generösa bidragssystem och som inte bryr sig om hur det är så länge pengar betalas ut.
  • 1 miljon muslimer som tillhör starka klaner där heder gäller och blod är tjockare än vatten. I Sverige finns enligt Johan Westerholms bok ”Islamismen i Sverige” (sidan 123) runt 73 000 muslimer med uppdraget att göra hela världen till ett kalifat och Muslimska brödraskapet är deras organ.

Vilken av dessa grupper har makten idag? Jo, kategori tre eller den miljon av urbefolkning som kan minst om läget i Sverige och för vilken politik är maktspel. Varför kan denna ”klick” ha makten? Därför att de med framgång lyckas domptera kategori två, den stora massan likgiltiga, som lever efter devisen att ”har det inte hänt mig så har det inte hänt någon annan stans heller. Alltså, jag fortsätter leva och rösta som jag alltid gjort”.

I Sverige är det lite mer komplicerat för här finns våra många Napoleon- och Hitler-figurer både i kategori tre och sex. ”The Six” samarbetar sedan länge med Muslimska brödraskapet i Sverige. Det gäller kontrollen över kategori två, den stora massan av fem miljoner likgiltiga.

Historien kan hjälpa oss förstå vad som sannolikt kommer att hända och jag refererar till Fredrik Segerfeldts bok ”Den svarte mannens börda” på 462 sidor och som har ett långt förord av professor Dick Harrison. Där beskrivs islamisternas tillvägagångssätt, som upprepats många gånger med framgång sedan Muhammed erövrade Persien (nuvarande Iran) under tidigt 700-tal. Metoden består av de tre momenten, listig infiltration, maktövertagande och brutal teokratisk diktatur.

I Sverige är den första fasen avklarad. Nu återstår att med demokratiska medel ta makten och därefter införa diktatur, som kommunisterna gjorde i de östliga europeiska länderna efter andra världskriget. Att få dela diktatorisk makt med Muslimska brödraskapet ser miljonen av urbefolkning i kategori tre fram emot. Oron i landet kanske omöjliggör ett val redan 2022. Det är testat genom Decemberöverenskommelsen under förra mandatperioden och med Januariöverenskommelsen under denna. Det skedde utan protester. Det brister således i demokratiskt sinnelag till tre- och sex-kategoriernas stora tillfredsställelse.

Att infiltrationen är klar torde de två miljonerna i kategori ett förstå med tanke på hur det ser ut i landet. De invandrade, som tillhör klanerna, lyder under ett rättssystem som har våldskapital med en brutalitet som inte finns i urbefolkningens föreställningsvärld. De senare förnekar och viker undan även när de drabbas av det. Det ses som enstaka händelser, som man får tåla i det nya mångkulturella samhället. Vägran hos kategori två, den stora massan av likgiltiga, att inse lägets allvar är patologisk.

Enklaviseringen i Sverige har nått nivåer där invandrade klaner ser och numera hanterar den svenska urbefolkningen som en klan och en svag klan, för att inte säga en mycket svag klan i norra Europa i ett Sverige med mycket porösa gränser. Globalisterna, som tillsammans med Muslimska brödraskapet styr ”The Six”, har lyckats i sina ambitioner.

För två hundra år sedan efter en tumultartad tid beroende på Napoleons krig och ett politiskt vanvårdat Sverige förlorades Finland 1809. Nu, två hundra år senare, står den svenska urbefolkningen på tröskeln att i ett motsvarande tillstånd förlora det svenska moderlandet till invandrade klaner och i ett nästa steg bli en islamisk stat.

En svensk brigad omfattar cirka 5 500 man. Av 70 000 islamister i Sverige blir det många brigader. Det blir arméer. Hur många fler från världens olika hörn finns här den morgon då det händer? Då Sverige får uppleva motsvarigheten till terrorattackerna den 11:e september 2001 i USA. Det som sker i Europa kommer att börja i Sverige. Vi är de svagaste. Sverige har en ÖB utan ens ett par gripbara brigader och ännu mindre en armé. Han har som främsta merit att applåderas av kategori tre när han uppträder som sprattelgubbe i den årliga Prideparaden.

De flesta i kategori ett, de insiktsfulla, har hunnit undan när det olyckliga sker, men det kommer att finnas en urbefolkning på cirka fem miljoner kvar som får lida illa. Miljonen urbefolkning i kategori tre kommer till sin förvåning att upptäcka att de härskande islamisterna inte vill dela en millimeter av makten med dem. Vad som händer dem kan de läsa om i ovan refererade bok av Segerfeldt.

Hur väcker kategori ett det sovande folket i kategori två, så att Sverige försvaras av tillsammans sju miljoner ur urbefolkningen som inser att det finns en svensk kultur värd att försvara? Det är nu 2020 och det är under åren fram till 2030 som slaget om Sverige och EU:s värden kommer att äga rum. Uppmarschen sker i Sverige och ingen annanstans. Sverige är den svaga länken i EU.

En möjlig väg från denna framtida situation är att på en webbplats kunna hålla val till Sveriges Riksdag från och med snart och varje dag fram till valet 2022. Det är en möjlighet som den stora likgiltiga massan av svenskar snart kommer att erbjudas. Vi går den demokratiska vägen. Kommer svensken att vara den demokratiska människa som antar denna utmaning ur dagens prekära läge? Tveksamt. Men erbjudandet kommer att finnas snart!

Du läsare, som förmodligen finns i kategori ett, anslut dig till Nix to the Six! Hjälp med din lilla eller stora gåva Nix to the Six att finansiera en valplattform på sin webbplats redan under denna vår. Vad har du för alternativ? Vad är svensk kultur värd för dig? Det finns ingen tid att förlora. Ingen kan nå de fem miljonerna likgiltiga med argument, men möjligtvis med frågan om de är demokratiskt sinnade och vill agera därefter i en vallokal som snart finns på webben.

Nix to the Six har en webbplats med blogg, en Youtubekanal med flera videor som presenterar hela upplägget och en Facebook-grupp där debatten förs. 

Hans Jensevik

Ordförande i den ideella föreningen Nix to the Six.


Det som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.

Bli först med att kommentera.