QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

En bit ner på startsidan till Nix to the Six’ webbplats finns en lista med de tolv ministrar som idag styr Sverige, och de tolv ministrar som folket valt i Vallokalen som också finns på webbplatsen.

Tillhör du kritikerna av etablissemangets så ler du förmodligen av viss tillfredsställelse över folkets val. Tillhör du etablissemangets tillskyndare torde du känna viss irritation över detta fräcka tilltag att ifrågasätta makten. Men det skulle inte falla många in i den senare kategorin att gå in i Vallokalen och stödja etablissemanget genom en egen stödjande valhandling. Eller?

Det finns anledning att undra över varför det är så! Varför svensken är så likgiltig inför demokratiskt handlande. Det är alltmer sällan det går att öppet diskutera politik människor emellan. Ibland till och med omöjligt i en familjegemenskap. Det är också den fråga som folkrörelsen Nix to the Six brottas med för att försöka förstå varför svensken i gemen har utvecklat ett så dåligt demokratiskt sinnelag. Kan man ha demokrati i ett land där den större delen av befolkningen inte har en demokratisk anda?

Du är nu inte bara svensk, du har också blivit svensk medborgare. Vi hoppas att du har kunnat finna dig väl till rätta i din nya våning. Rinnande varmt och kallt vatten, rum till alla barnen och även extra bostad till fler fruar och deras barn. Givetvis även där med rinnande varmt och kallt vatten, el och andra moderniteter. Kommunen ordnar dessa fria faciliteter.

På gården finns parkeringsplatser för bilbränningar och olika former av privat affärsverksamhet för ungdomar i grupp. Men med ditt medborgarskap följer inte bara en mängd förmåner, utan även förpliktelser:

Du förutsätts att vid varje val lägga din röst för Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti (SAP). Det där med arbete bör du inte ta så noga. Det gäller bara andra svenskar. SAP har skapat välståndet i Sverige, men SAP inte bara skapar välstånd utan i ännu större utsträckning fördelar landets tillgångar.

Det är gästskribenten Lars Axelsson på bloggen Det goda samhället som får mig att skriva denna krönika. Rubriken på hans text är: ”Det kan bildas medborgargarden som ger sig på buset”.

För dig som inte är uppdaterad är problemet följande och jag citerar direkt ur Axelssons krönika:

”I vissa Stockholmsmedier har det under senaste tiden rapporterats mycket om Strandvägen, en erkänt flådig gata belägen vid vattnet på Östermalm dit busar från förorten nu kommer med sina lyxbilar och kör i 200 km i timmen mot rött. Under en kvällspromenad häromåret bevittnade jag spektaklet som andades upplopp och kriminalitet, och sanna mina ord: där och då var så kallade gammelsvenskar inte välkomna. Nu har medierna börjat rapportera om detta fenomen efter klagomål från boende. 

Denna text är för dig som är lika bekymrad över utvecklingen i Sverige som jag är. Så inleds också den video som beskriver hur nya fokuspartier kan skapas och få platser och inflytande i riksdagen efter valet 2022:

Videon innehåller tre delar. I inledningen får du ta del av den erfarenhet som vi Nixare samlat på oss genom försöket med en vallokal på nätet för proteströstning. Kort sagt ansågs det försöket inte tillräckligt skarpt för att vara trovärdigt och intressant. Av det skälet har vi skärpt till det:

Varför det? Allt började på en konferens i Stockholm för två år sedan, i maj 2019. SwebbTV var arrangör. Deltagarna hade en sak gemensamt. Känslan att Sverige var på fel väg och att det snart skulle kunna gå mycket illa för landet och dess invånare.

Jag satt i panelen under den avslutande debatten och fick frågan: ”När kommer krisen i kommunerna?” Mitt svar innehöll två delar: ”Kommunerna hamnar i ekonomisk kris samtidigt med en ekonomisk kris för Sverige. Den går inte att hejda! Den kommer att städa upp ordentligt”. Idag kan tilläggas att ett upptrappat inbördeskrig har lika stor sannolikhet.

Bland konferensens hundratals patrioter var det inget gångbart budskap. Patrioter tillhör den skara människor som vill agera och inte bara titta på. Så startade folkrörelsen Nix to the Six. Det skulle inte gälla VAD eller HUR utan VEM i meningen VEM gör vad, eller VEM tar ansvar för Sverige. VAD Sveriges problem är vet alla, så också HUR de ska lösas. De två frågorna ältas till döds i alla medier, såväl i de ofria, regimtrogna PK-medierna som de fria och oberoende medierna.

Nu har även väljarna insett det! Liberalerna föll till 2,5 procent i SCB:s majmätning 2021. De har fallit med 3 procent sedan valet 2018. Varför? Jo, de har under åren lämnat de fyra bärande liberala värderingarna. De irrar nu splittrade omkring som de reservsossar de utvecklats till. Det är ingen bra idé att försöka göra bättre sossepolitik än Sossarna.

Du gör ett gott jobb. Närmast läser jag om Ditt initiativ i fråga om personer som obstruerar vid verkställighet av utvisningsbeslut. Två huvudfall är aktuella. Vägran att covidtesta sig och vägran att resa frivilligt. I det senare fallet påstås att hemlandet inte tar emot tvångsutvisade medborgare.

Land ska med lag byggas. Lag stiftas. Men lika viktigt är att regeringen ser till att lagarna efterföljs. Om Riksdagen stiftar lagar, som inte efterlevs, tappar Riksdagen i legitimitet och blir en papperstiger. Det kan bli förödande för rättssamhället. Det bästa exemplet är lag, som förbjuder olika personer att vistas i Sverige. Vistelsen är dessutom ett lagbrott. Olika siffror har nämnts vid olika tillfällen, men att det är ett avsevärt antal personer, som är aktuella är alla överens om. Lagen efterlevs inte och verktygen för att ta tag i detta saknas.

Med Stockholms blodbad 1520 satte sig dansken i respekt efter att ha fått Sverige som en följd av landsförräderi från vissa makthavare. Men Gustav Eriksson Wasa var inte i Stockholm och undkom. Ett år senare tog han tillbaka Sverige med böndernas hjälp.

Detta var för fyra hundra år sedan. Två hundra år senare förlorade Sverige Finland i en förödmjukande fred 1809. Korrupta politiker, landsförräderi och oduglig ledning föregick haveriet. Två länders beskickningar hade länge smörjt de svenska ledarna. Slutet blev att Ryssland tog Finland och Frankrike satte in en fransman som Sveriges kung.

Nu, ytterligare två hundra år senare, är det dags igen. Sju politiska oligarker styr Sverige från sex partier: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Det är fem partiledare och två språkrör. Deras riksdagsmän röstar som de blir tillsagda. Riksdagen består av knapptryckarpartier. Dagligen, varje timma och varje minut, finns Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet där som två starka lobbygrupper. Väljarna lägger sin röst en gång vart fjärde år. I praktiken är folkviljan nedkopplad mellan valen.

Texten hämtad från Under Skorpionens tecken av Jüri Lina.

EU-parlamentet är endast ett rådgivande organ utan lagstiftande makt. Parlamentet i f d Sovjetunionen hade inte heller någon lagstiftande makt.

Det finns numera många böcker som berättar den tragiska historien om hur Sverige förvandlats från det en gång så homogena och lugna landet till dagens splittrade samhälle med sprängningar, skjutningar, misshandel och gäng- och klankriminalitet som främsta kännetecken.

En sådan bok är Lasse Wierups Gangsterparadiset (kom ut 2020 och finns bland annat hos bokförlaget Forum). Här berättas om den enorma ökningen av antalet kriminella gäng- och klangrupperingar som skett de senaste åren, där man beräknar att det finns runt 350 sådan grupper – och det blir bara fler. En typisk grupp leds av unga och ofta tungt beväpnade män som med hot och våld styr och ställer inte minst i de utsatta områdena i Sverige. Hur man än mäter är Sverige unikt i EU när det gäller gäng- och klanrelaterade skottlossningar, sprängningar och våldsbrott.

Ett antal bekymrade svenskar beslutade under 2019 att skrida till handling. Landet Sverige missköttes på det grövsta av riksdagens politiker. Vad som speciellt stack i ögonen var den fria massinvandringen och en lagstiftning i riksdagen som gynnade de invandrade på område efter område, och som förvandlade urbefolkningen till andra klassens medborgare i det egna landet.

Det bildades en folkrörelse den 13 december 2019 med målet att förnya politiken radikalt genom att folkstyret skulle få större genomslag i Riksdagen. Ja, de sex partier som haft regeringsansvaret de tre senaste mandatperioderna skulle helt enkelt bytas ut. Det skulle ske den demokratiska vägen genom val. De sex partierna är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Det var inte svårt att hitta ett namn på den ideella föreningen. Det blev Nix to the Six.