QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden här intill)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Vill du ha överblick vad som hänt i Nix to the Six hittills? Då är detta bra läsning.

Allt började på en SwebbTV-konferens den 18 maj 2019 när en fråga ställdes i avslutningsdebatten till en panel bestående av de medverkande föredragande. Om det finns en video på Nix to the Six-kanalen på YouTube. Den är på nio minuter och heter kort och gott "Början": 

En fråga ställdes då som fick ett svar som inte gillades ”att en framtida kris skulle städa upp i Sverige”. Många undrade hur i stället en krisplanering för landet skulle kunna se ut? Uppdraget gick till undertecknad, som på nästa SwebbTV-konferens presenterade ett förslag under just rubriken "Nix to the Six":

 

Ett grupparbete följde efter presentationen och den resulterade i ett beslut att pröva hållbarheten i förslaget till krisplanering.

I Sverige finns sedan fredagen den 13 december 2019 en klassisk svensk ideell förening med namnet ”Nix to the Six”, som är politiskt och religiöst obunden. Uppgiften är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. I praktiken innebär det att kasta ut ”The Six” – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna – ur Riksdagen och ersätta dem med andra mer kompetenta och ansvarstagande riksdagsmän. Det är de sex partierna – och inga andra – som haft ansvar för landet de senaste mandatperioderna och det har bara blivit sämre.

Demokrati betyder folkstyre och slagorden för det är olika kombinationer av de tre satserna: av folket, genom folket, för folket – alltså folkstyre. I Europa började de demokratiska idealen spridas med franska revolutionen 1789. En ny författning förelades för beslut som inte började med orden att regenten hade makten av ”Guds nåde”. Några år tidigare, 1787, hade i USA en konstitution antagits som formulerade folkstyrets principer för där hade man ingen regent av Guds nåde. Fransmän deltog och reste hem till Frankrike och förde med sig tankarna om folkstyre.